Maturita 2023/2024

Téma: 

Maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) a profilové (školní) části.

Zkušebními předměty společné části jsou:

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk
  • matematika

Žák koná povinně zkoušku z českého jazyka a literatury, k tomu volí mezi cizím jazykem a matematikou.

Kromě toho může žák zvolit až 2 nepovinné zkoušky z výše uvedených předmětů a předmětu matematika rozšířená.

Společná část maturitní zkoušky se koná ze všech předmětů formou centrálně zadávaného didaktického testu.

V profilové části koná žák zkoušku z:

  • českého jazyka a literatury
  • cizího jazyka, pokud konal zkoušku z tohoto jazyka ve společné části
  • dalších 3 zkoušek z nabídky

Zkouška z českého jazyka a literatury i cizího jazyka se skládá z písemné (slohové) práce a ústní zkoušky.

Právě jeden předmět si musí žák zvolit ve formě s obhajobou maturitní práce. Práci nelze psát z českého jazyka a literatury ani z živého cizího jazyka.

Jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky, dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni C1 (AJ – pouze CAE a vyšší, ne FCE) nebo B2 (ostatní jazyky) nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

V profilové části může žák zvolit až 2 nepovinné zkoušky z téže nabídky předmětů. Z těchto předmětů žák nepíše maturitní práci.

Zde najdete:

Galerie: 
Obrázek k článku Maturita 2023/2024