KMD – Antigona v netradičním podání

Dne 13. 12. 2023 jsme vyrazili s Klubem mladého diváka do Divadla Komedie na představení ANTIGONA.

Nejprve něco k příběhu: Antigona je dcera Thébského krále Oidipa. Než se Oidipus stal králem nevědomky zabil svého otce. Poté se oženil se svou matkou, se kterou zplodil čtyři děti: Eteokla, Polyneika, Ismenu a Antigonu. Když se dozví, že jeho manželka je jeho matka a že zabil svého otce, vypíchne si oči a nechá se poslat do vyhnanství. Jeho matka a manželka Iokasté si hrůzou nad tím zjištěním vezme život a vládu v Thébách převezme Kreón (bratr Iokasty). Zde začíná příběh Antigony. Eteoklés a Polyneikés spolu svedou bitvu a oba zemřou. Kreón nařídí pohřbít pouze Eteokla jakož to právoplatného dědice trůnu a Polyneika nechat napospas psům a krkavcům jako zrádce. Prohlásí, že kdo se vzepře jeho rozhodnutí, bude potrestán smrtí. Antigona nemůže vydržet, koukat se dál na mrtvolu svého bratra a Polyneika pohřbí. Když to Kreón zjistí, nakáže Antigonu zavřít do jeskyně, aby tam za trest zemřela. Jeho syn Haimón, který si má Antigonu vzít, protestuje, ale Kreón je neoblomný. Haimón se rozhodne za Antigonou přijít, ale když vejde do kobky, najde ji již mrtvou – oběšenou na svém vlastním rouše. Nešťastný Haimón se napíchne na svůj meč a když se to dozví jeho matka Eurydiké vezme si také život. To vše spatří Kreón a nešťastný vládne Thébám sám.

V podání Divadla Komedie se tento tragický příběh jevil spíše jako komedie a podle mého názoru to bylo výborné. Tragické části příběhu byly totiž provázeny komickými scénami z podsvětí, kde vystupoval hlavně mrtvý král Oidipus, který vykládal (velmi humorně) o svém nešťastném životě, a Charón – převozník přes řeku Styx, který vtipně vyprávěl o některých mýtických postavách, které převážel. V celém představení se sem tam vyskytly vulgární výrazy, ale nebylo to tak časté, aby to bylo vysloveně rušivé. Kromě vulgárních výrazů se v této hře vyskytovaly i další moderní prvky, například hudba, která někdy doprovázela scény, ve kterých byla Antigona zrovna depresivní, a oblečení, které se skládalo z kraťasů a zvláštních košilí. Také je důležité zmínit úžasné pěvecké výkony sboru. V antických hrách měl sbor a tzv. náčelník sboru funkci vypravěče. Stejnou funkci měl sbor i zde, ale byl složen ze samotných herců a byl opravdu výborný.

Aktualizace rodinné tragédie se opravdu vydařila a často mohla rezonovat s pocity dnešní mladé generace.

Kateřina Stránská 5. A

Herci

  • Antigoné: Jazmína Piktorové
  • Ismené: Edita Valášková
  • Haimon: Milan Hajn
  • Polyneikés: Šimon Dohnálek
  • Eteoklés: Luděk Smadiš
  • Kreón: Petr Reif
  • Euridiké: Barbara Jarkovská Humel
  • Chárón: Jan Popela
  • Oidipus: Dominik Linka
  • Iokasté: Pavla Lustyková
Galerie: 
Obrázek k článku KMD – Antigona v netradičním podání
Obrázek k článku KMD – Antigona v netradičním podání
Obrázek k článku KMD – Antigona v netradičním podání
Obrázek k článku KMD – Antigona v netradičním podání