Církev spojuje síly pro budoucnost arcidiecézních škol

Téma: 

Jednou z hlavních priorit Arcibiskupství pražského je dlouhodobě školství, arcibiskupství zřizuje 14 škol různých stupňů a zaměření. Nyní se dohodlo s Kongregací Školských sester sv. Františka na odkoupení budovy Arcibiskupského gymnázia (AG) v pražské Korunní ulici a zafinancování opravy školské budovy, aby mohla sloužit dalším generacím. Finanční prostředky na postupnou rekonstrukci se odhadují na 150 milionů korun. Arcibiskupství pražské bude financovat tuto investici a další školské projekty, jako je např. výstavba logopedické školy v Klecanech, pomocí příjmů Nadace sv. Ludmily, založené na podporu církevního školství. Do této nadace Arcibiskupství pražské vyčlenilo vybraný majetek, mimo jiné i hotel Clara Futura v Dolních Břežanech.

“Církevní školství považuji za důležitou součást života církve a její služby veřejnosti. Jsem rád, že Arcibiskupství pražské zřizuje několik škol, mezi nimi i Arcibiskupské gymnázium na Vinohradech, které sídlí v pronajaté budově. Ta potřebuje velkou opravu. Při zvažování všech variant se ukázala koupě budovy nejlepším řešením. Budovu koupí a opraví Nadace sv. Ludmily, kterou zřídilo arcibiskupství pro pomoc církevním školám,” doplnil na závěr Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský.

Školské sestry sv. Františka vybudovaly školu pro křesťanské vzdělání za velkého odříkání již před 2. světovou válkou během jednoho roku. V roce 1949 školu sestrám sebrali komunisté a po roce 1990 budovu sestry získaly zpět a poskytly ji za velmi výhodných podmínek pro účely nově zřízeného Arcibiskupského gymnázia, které dnes patří mezi špičkové vzdělávací instituce. Při zavedení státní maturity v roce 2011 se žáci Arcibiskupského gymnázia umístili v celostátním srovnání na třetím místě.

Funkcionalistická stavba představuje špičkovou úroveň své doby jak estetickým ztvárněním, tak i řadou technických řešení. V současné době budova potřebuje rekonstrukci. Proto školské sestry spojily síly s Arcibiskupstvím pražským a dohodly se na jejím prodeji za přívětivou cenu. Sestry si nadále ponechají sousedící budovu, v níž provozují Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily (KDM). Školské sestry získané peníze z prodeje budovy gymnázia použijí právě na rekonstrukci internátu KDM a dále na podporu a rozvoj svých řádových děl a podporu živých křesťanských společenství.

„Jsme velice vděčné Arcibiskupství pražskému, že se přihlásilo k Arcibiskupskému gymnáziu a přebírá budovy školy. Obě instituce, Arcibiskupské gymnázium i Křesťanský domov mládeže, jsou investicí do budoucnosti. Mám radost, že nyní můžeme v Církvi společně navázat na mnoholetou tradici a spolupracovat na rozvoji těchto institucí, které pomáhají mladým lidem dozrávat k plnému životu,“ řekla sestra Dominika Konečná, Kongregace Školských sester sv. Františka

Arcibiskupství pražské bude jednotlivé fáze rekonstrukce budovy postupně financovat, a to primárně z prostředků získaných z Nadace sv. Ludmily. Finance z této nadace chce směřovat výhradně do církevního školství, konkrétně například do Arcibiskupského gymnázia, výstavby budovy logopedické školy v Klecanech nebo do založení nové církevní mateřské školy v komplexu s arcibiskupskými nájemními byty na Smíchově.

„Arcibiskupství pražské se rozhodlo významně ekonomicky podpořit církevní školství a vyčlenilo soubor majetku, který darovalo Nadaci svaté Ludmily, mezi nimi například hotel Clara Futura. Budovu gymnázia nadace koupí z finančních prostředků, které od arcibiskupství také získalo. Další investice do církevního školství pak plánuje financovat z výnosů, které poplynou ze správy vložených aktiv, přičemž školské budovy zůstanou již napořád v majetku nadace. Do té zároveň budou moci transparentním způsobem přispívat svými dary i podporovatelé z řad veřejnosti a podporujících institucí,“ vysvětlila Linda Dolečková, ekonomická poradkyně Arcibiskupství pražského.

Díky spolupráci Arcibiskupství pražského a Kongregace Školských sester bude možné budovy AG a KDM lépe využít, jak pro potřeby církve, tak i pro lokální komunitu Prahy 2. Díky rekonstrukci by se studenti Arcibiskupského gymnázia měli dočkat několika moderních odborných učeben či volnočasových prostor. Také by se měla inovovat konektivita školy, zlepšit její bezbariérovost a zmodernizovat sociální zařízení. Společně by obě budovy v budoucnu mohly být využívané také v období prázdnin, např. pro mládežnická setkávání.

„Rekonstrukce budovy je dlouho očekávaným zlomem v životě naší školy. Požadavky a potřeby dnešní moderní doby se velmi výrazně promítají i do prostředí školy a podmínek jejího výchovného a vzdělávacího působení. Plánujeme zrekonstruovat nejen kmenové a odborné učebny, přírodovědné laboratoře a vytvořit bezbariérový přístup do všech prostor budovy, ale také vytvořit kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity žáků v rámci školního klubu a domu dětí a mládeže. Ve spolupráci s Křesťanským domovem mládeže, městskou částí Praha 2 a dalšími subjekty chceme ze školy vytvořit i místo pro komunitní setkávání,“ zdůraznil Ondřej Mrzílek, ředitel Arcibiskupského gymnázia.

 

Galerie: 
Obrázek k článku Církev spojuje síly pro budoucnost arcidiecézních škol