Obvodní kolo konverzační soutěže v němčině

Téma: 

V březnu 2023 proběhlo na ZŠ Kladská obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnili i studenti a studentky našeho gymnázia. V kategorii prim a sekund (I.A) si nejlépe vedl Marek Dvorný, následovala ho Kamila Nedvědická (oba 2.A), na třetím místě se pak umístila Tereza Kubalová z 1.C. V kategorii II.A, ve které soutěžili studenti a studentky z tercií a kvart, nejvíce nadchla porotu Anna Strejčková, za ní se umístila Adéla Táborská a trojici doplnil Matěj Charles Caves (všichni ze 4.A). V nejstarší kategorii mezi sebou soutěžili studenti a studentky z kvint, sext a septim. Na 1. místě zazářila Markéta Kalendová, zahanbit se však nenechala ani Tereza Mastná na 3. místě (obě 7.A). Všem účastníkům a účastnicím gratulujeme ke krásným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Anně Strejčkové a Markétě Kalendové držíme palce do regionálního kola, do kterého postoupily! :)

Diana Jamal Aldinová

Galerie: 
Obrázek k článku Obvodní kolo konverzační soutěže v němčině