Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek 2023

Náhradního termínu přijímacích zkoušek ve dnech 10. nebo 11. května 2023 (státní část) a 12. května 2023 (školní část) se zúčastnilo 9 uchazečů. Z toho sedm uchazečů splnilo kritéria přijímacího řízení, dva uchazeči je nesplnili. Dva z uchazečů byli přijati; získali více bodů, než měl první nepřijatý uchazeč po řádném termínu přijímacích zkoušek, který získal 117 bodů (z toho 41 ze školní části zkoušky). Výsledková listina je k nahlédnutí v příloze.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek v náhradním termínu a neuspěli, zasláno obratem do vlastních rukou. Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. (Žádost nelze podat před doručením písemného rozhodnutí.)

Výpis státních testů byl zaslán mailem všem zákonným zástupcům uchazečů, kteří konali na naší škole státní přijímací zkoušku.

Přijatí uchazeči mají lhůtu deseti pracovních dnů na doručení zápisového lístku k nám do školy (do 2. června 2023). Přijaté uchazeče prosíme, aby v případě, že neplánují na Arcibiskupské gymnázium nastoupit, napsali v tomto duchu stručný e-mail na kaderova@arcig.cz. Děkujeme.

Jana Kaderová

Seznam uchazečů seřazený podle kódů:

Kód Pořadí Celkové body Státní ČJ Státní M Diktát Test stud. dovedností Známky ZŠ Soutěže Kroužky Rozhodnutí
1009 123 83 22 21 16 12 6 0 6 nepřijat
1549 27 131 45 40 21 13 6 0 6 přijat
1619 50 118 37 33 20 16 6 0 6 přijat
1789 117 89 37 21 6 16 6 0 3 nepřijat
1999 86 104 39 24 17 15 6 0 3 nepřijat
2027 x 60 22 17 8 11 2 0 0 nesplnil
2243 82 107 42 30 19 7 6 0 3 nepřijat
2333 x 49 15 14 4 10 0 0 6 nesplnil
2371 93 100 37 28 12 11 6 0 6 nepřijat

 

Seznam uchazečů seřazený podle výsledku přijímacích zkoušek:

Pořadí Kód Celkové body Státní ČJ Státní M Diktát Test stud. dovedností Známky ZŠ Soutěže Kroužky Rozhodnutí
27 1549 131 45 40 21 13 6 0 6 přijat
50 1619 118 37 33 20 16 6 0 6 přijat
82 2243 107 42 30 19 7 6 0 3 nepřijat
86 1999 104 39 24 17 15 6 0 3 nepřijat
93 2371 100 37 28 12 11 6 0 6 nepřijat
117 1789 89 37 21 6 16 6 0 3 nepřijat
123 1009 83 22 21 16 12 6 0 6 nepřijat
x 2027 60 22 17 8 11 2 0 0 nesplnil
x 2333 49 15 14 4 10 0 0 6 nesplnil
Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek 2023