Izraelská výměna 2023-24 - přihlašování

Výměna s Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě  2023-24

AG nabízí svým studentům septim a oktáv (výjimečně sext) unikátní možnost seznámit se a spolupracovat se studenty prestižní střední školy v Jeruzalémě formou oboustranného výměnného pobytu. Jedná se o moderní internátní školu Israel Arts and Science Academy na jihozápadě Jeruzaléma a spolupracujeme s její humanitní větví. Komunikačním jazykem je angličtina. Počínaje školním rokem 2013-14 se uskutečnila řada návštěv na obou stranách a všech 13 se vydařilo k veliké spokojenosti účastníků. O první české návštěvě v Izraeli si můžete přečíst ve školní ročence 2013-14, o dalších navíc také ve školním časopise Agonie. (První běh byl rozložen do dvou let, od té doby se obě návštěvy uskutečňují v témže školním roce.) O dalších ročnících jsme informovali v článcích na školním webu, facebooku, v ročenkách i v Agonii, na školním webu dokonce najdete dokumentární film. A můžete se osobně vyptat účastníků na jejich zkušenosti.

(https://www.arcig.cz/clanky/2017/izraelska-vymena-2016-17 , https://www.arcig.cz/clanky/2017/dokumentarni-film-z-pobytu-v-izraeli , https://www.arcig.cz/clanky/2016/jeruzalemska-vymena-2015-2016 https://www.arcig.cz/clanky/2023/aboveground-underground-aneb-ag-znovu-v-izraeli https://www.arcig.cz/clanky/2019/izraelska-vymena-2018-19 https://www.arcig.cz/clanky/2019/izraelska-vymena-2019-20, etc.)

Při této výměně nejde jen o to vyjet si na výlet a prohlédnout si památky, ale také o hlubší poznání lidí a kultury, historie i každodenního života současného Izraele. Dostalo se nám velice vstřícného a srdečného přijetí, v mnoha věcech jsme k sobě měli až překvapivě blízko, ale řada věcí pro nás byla velmi nezvyklých a studenti i učitelé IASA se ukázali být výtečnými průvodci. Na cestu se vždy pečlivě připravujeme jak domácí četbou tak v přípravných setkáních, vědomi si toho,že reprezentujeme nejen sebe, ale i svou školu a zemi.

A jaký bývá náš jeruzalémský program?

Program zahrnoval v uplynulých ročnících v různé kombinaci jak předvídatelné destinace (Staré Město, chrám Božího hrobu, Via Dolorosa, Západní Jeruzalém, Olivová hora, památník Jad Vašem, Muzeum Izraele s kumránskými svitky), tak společné debaty a přednášky na závažná témata. Navštívili jsme nedělní mši svatou i páteční bohoslužbu v synagoze. Významným zpestřením byly výlety mimo město (např. Ein Kerem, kráter Mitzpe Ramón v Negevské poušti, Mrtvé moře, Masada, Ein Gedi, Akko, pobřeží Středozemního moře, Tel Aviv, kibuc Kfar Masaryk, Genezaretské jezero, pouštní klášter sv. Jiří, wádí Og) i koncert, filmy a šabat v rodinách.

Program izraelské návštěvy v Praze

má také své stálice jako prohlídka pražského židovského města a Hradu, procházka po Petříně, Malé Straně a Starém Městě, debaty, přednášky, filmy, výlet na venkov, výtvarné dílny, koncert. I v Praze jsme společně navštívili mši svatou a uspořádali si šabatový večer. Přátelské vztahy se příjemně utužily při zahradní slavnosti i společné večeři.

Organizace a náklady:

Přijímající strana vždy zajišťuje ubytování a stravu, vše ostatní si hosté hradí sami na místě. V Jeruzalémě bydlíme a stravujeme se na internátě školy spolu s místními studenty, o šabatu v rodinách. Izraelští studenti bydlí a stravují se v rodinách svých partnerů, obědy ve všední dny kupujeme.

V tuto chvíli bohužel nelze konkretizovat, kolik přesně bude výměna stát, protože nevíme, o kolik se vše zdražilo v Izraeli, jaký bude kurz šekelu a jaké zdražení ještě nastane u nás. Letos jsme se vešli pod 17 000 Kč na účastníka. To zahrnuje veškeré finanční náklady na obě části výměny (letenka, místní doprava a vstupy – veškerý společný program v Izraeli i v ČR, obědy pro Izraelce v ČR ve všední dny), nezahrnuje kapesné, cestovní pojištění (které je ale povinné) a stravování izraelských studentů v českých rodinách.

Přesné termíny cest ještě nevíme, ale typicky AG do Jeruzaléma v listopadu, IASA do Prahy v dubnu.

Abychom mohli připravit nový ročník, potřebujeme nutně znát opravdu vážné zájemce o tuto výměnu. Kdo byste se tedy chtěli izraelské výměny zúčastnit, prodiskutujte to s rodiči a s jejich souhlasem mi napište mailem (hajicova@arcig.cz) co možná nejdříve (pokud možno do 28. 6., nejpozději do 30. 6.) Ve svém přihlašovacím mailu uveďte následující text:

Přihlašuji se do projektu studentské výměny s Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě ve školním roce 2023-24. Beru na vědomí, že cesta vyžaduje domácí četbu a aktivní účast v přípravných setkáních, zpracování a odevzdání výstupů z výměny a že prohřešky proti školnímu řádu a dobrým mravům mě mohou z této výměny diskvalifikovat. Zavazuji se jednat podle pokynů vedoucích výměny a náklady uhradit ve stanovených termínech.

a připojte informaci o tom, proč do toho chcete jít. Upozorňuji, že nejde o turistický zájezd. Naprosto zásadní součástí programu jsou diskuse na různá témata, a proto potřebujete být komunikačně zdatní v angličtině, byť to nutně neznamená jedničku z AJ.

Zodpovědné osoby: Ivana Hajičová, Martina Moravcová

 

Galerie: 
Obrázek k článku Izraelská výměna 2023-24 - přihlašování
Obrázek k článku Izraelská výměna 2023-24 - přihlašování