Články z roku 2009

Kalendářní rok kvapí ku svému konci, adventu je nakrátku a všechno dění jako by vrcholilo! Na všech stranách skládáme počet z plnění svých povinností, my ženy nejen v pracovní a duchovní oblasti, ale i v rodinách. Právě na tomto poli nejedna z nás běží z posledních sil a nabírá dech, aby za pár dní důstojně doběhla do cílové rovinky a hned poté nastoupila do dalšího kola. S láskou, klidem, v duševní pohodě. Proč tedy nevyužít milých nabídek k zastavení, posile a předvánoční radosti?

Vážení přátelé naší školy,

na včerejším adventním koncertu bylo slavnostně a s požehnáním vysláno do světa překrásně vybavené první CD pěveckého sboru našeho gymnázia - G. F. Händel, Messiah, Part I. Pokud máte zájem si je opatřit, je vám k dispozici ve vrátnici školy za cenu 190,- Kč.

Richard Mašek, ředitel AG

Výsledky už 7. ADVENTNÍ OLYMPIÁDY AG a předání cen vítězům.

Druhé kolo naší adventní olympiády v orientaci v Bibli se konalo v úterý 15. prosince 2009, z 42 přihlášených soutěžících v 1. kole se do finálového kola dostalo 10 studentů a studentek, z nichž dva bohužel onemocněli. Ve čtvrtek 17. prosince jsme před sborovnou AG slavnostně vyhlásili výsledky a předali ceny vítězům a ostatním zúčastněným, i když všichni se nemohli k převzetí ceny dostavit. A jak tedy dopadli ti nejlepší?

V úterý 15. prosince 2009 k nám přišli na pozvání paní prof. V. Pabištové do semináře ZSV dva přednášející z ADRY, kteří pro nás měli připravený zajímavý, ale i zábavný program na téma - Novinové články.

V pátek 11. prosince 2009 k nám zavítaly na pozvání prof. V. Pabištové do semináře základů společenských věd dvě pracovnice z ADRY (adventistická organizace pro pomoc a rozvoj), aby nám představily OSN.

Dne 24. listopadu 2009 o čtvrté vyučovací hodině se obě kvarty a kvinty naskládaly do učebny č. 311. Na pozvání prof. V. Pabištové přišel totiž pan Vladimír Vácha z organizace ACET ČR, aby nám povyprávěl o sektách.

Adventní koncert Arcibiskupského gymnázia.
17. prosince 2009 v 19.00, chrám Svaté Ludmily v Praze 2.

Vyzvědači 2009
12. 12. a 13. 12. 2009

9. ročník soutěže MATEMATICO proběhl velmi úspěšně. Sešlo se 18 jednotlivců z 9 škol. Výsledky přináší následující tabulka.
Na shledanou při jubilejním 10. ročníku na podzim 2010!

V termínu od soboty 22. 5. do neděle 30. 5. 2010 se uskuteční školní poznávací zájezd do severní Anglie a jižního Skotska. Zájezd je určen pro studenty kvart až septim. Bližší informace najdete na http://beta.arcig.cz/anglie/anglie2010info.html.

Každý čtvrtek o velké přestávce v malé kapli (neboli v oratoři) ve druhém patře - adorace před Nejsvětější svátostí oltářní za zpěvů z Taizé. Budeme se společně modlit za duchovní obnovu naší školy, za dobré vztahy i za dar víry pro ty, kteří hledají.
Začínáme 19. listopadu.

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky dne 18. listopadu 2009.
(Článek je doplněn o rozpis profesorů.)

Studenská porota (blíže viz www.jedensvetnaskolach.cz) udělila jednu z Cen Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu plukovníku Stanislavu Rejtharovi in memoriam (navrženému Danielem Ortem, 5. B). Cenu přebrala osobně paní Olga Bezděková, dcera pana plukovníka, se svým synem dne 2. listopadu 2009 v kině Světozor během zahájení Příběhů bezpráví - měsíce filmů na školách.

Konání:
14. října 2009 v hovorně AG v 15.30 hod.

Oktáva B se 2. října 2009 zúčastnila v Informačním centru vlády ČR besedy o romské problematice.

V pátek 2. října 2009 jsem se svou třídou VIII. B v rámci základů společenských věd navštívila Informační centrum vlády ČR. Ujal se nás pan Mgr. Petr Musil, příjemný a kultivovaný člověk. Na programu byla beseda o romské otázce. I když měl osobně přijít pan ministr Kocáb, nemohl se nakonec, bohužel, ze zdravotních důvodů dostavit.

V úterý dne 20. října 2009 se uskutečnila u nás ve škole interaktivní přednáška na téma AIDS, sex, vztahy. Byla připravena pro sexty a septimy. Na pozvání naší výchové poradkyně nás přišel navštívit pan Vladimír Vácha z organizace ACET (Projekt vzdělávání a osvěty v oblasti AIDS) a seznámil nás s možnostmi nákazy, šíření a výskytem HIV pozit. lidí ve světě.

Na digitálních hodinách v hale pražského hlavního nádraží přeskočily číslice na 00:00. Nedaleko od hodin již postávala skupinka natěšených lidiček, kteří neváhali, pro krásný zážitek obětovali trochu spánku, a dorazili na tvrdý odjezd v sobotu 17.10.2009 v 00:21 z hlavního nádraží. Nová čtyřiadvacítka právě začala.

Jak bylo na Slovensku
( školní poznávací zájezd 1.10. - 6.10.2009)

Ty domovina moja, plná krásy,
čo z hôr a dolín veniec uvila si,
a stužkami riek si ho vyzdobila,
jako sa zdobí při nedeli milá....
(Andrej Plávka)

Septimy A a B Vás srdečně zvou na
XVI. AMERICKÝSPOLEČENSKÝ VEČER AG!Kdy? V pátek 13. 11. 2009 od 19.00!

Kde? V SOŠ Hrdlořezy
(spojení. zastávka Spojovací: tram. 1, 9, 16, 58, bus 109, 177, 195)!

Za kolik? 100,- (s místenkou 150,-)!

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2008/2009.

5. listopadu 2009 od 18:30 hodin proběhne na AG benefiční koncert na podporu tradiční Jízdy tří králů 5. ledna na Pražském hradě. V rámci koncertu uslyšíte originální mexickou hudbu.

Arcibiskupské gymnázium si Vás dovoluje pozvat na výstavu

PETR ETTLER - OBRAZY

Výstava bude otevřena ve čtvrtek 26. listopadu 2009 v 17.30 úvodním slovem ředitele školy Ing. Mgr. Richardem Maškem. O vystavených pracích a autorovi pohovoří Josef Duben. Vernisáž bude zarámována hudebním vystoupením skupiny Bratři v triku (Vojtěch Ettler - kytara, foukací harmonika; Lukáš Ettler - kontrabas a Šimon Kotek - bicí)

Kantorský výlet do Polabí
PODĚBRADY - SOBOTA 24. 10. 2009

Jednou poněkud méně obvyklý výjezd - trochu dál od Prahy a bez ohně,
zato s milým posezením a dobrotami u naší bývalé kolegyně Evy Tomáškové.


Milí přátelé - nejen matematici !
Již po deváté zveme pražské (i mimopražské) zájemce na tradiční Matematico. Tato zajímavá soutěžní hra využívá a rozvíjí kombinační schopnosti a strategické myšlení. Dává při tom vzácnou možnost vyniknout i nematematikům, a to skoro bez ohledu na věk ! Letos přinášíme novinku v podobě tajné disciplíny, takže tentokrát nebude chybět ani moment překvapení.

9.ročník - PONDĚLÍ 30.11.2009 od 14 hodin

17. 10. 2009. - Povýmolí
Celodenní výlet povodím říčky Výmola a ještě kousek dál k Sázavě.


Zpráva ze seznamovacích výletů prim A a B
Štěkeň, 13. - 16. září a 20. - 23. září 2009

Oproti dřívějším letům jsme se letos rozhodli pořádat seznamovací kurz pro primy A i B odděleně. Konaly se třetí a čtvrtý zářijový týden v zámku ve Štěkni, v klášteře sester řádu Congregatio Jesu.
Oba běhy kurzu se hezky vydařily. Dny plné her a různých jiných aktivit byly příjemné. Poznali jsme druhé a trošku víc i sami sebe.

Školní kaplan otec František rozšiřuje nabídku ranních mší svatých i na úterky. Nejbližší mše svatá ve školní oratoři bude úterý 6. října v 7.30 (latinská) a potom v pátek 9. října od 7:30 s kytarou a snídaní...

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2009-2010


PĚŠÍ POUŤ DO STARÉ BOLESLAVI NA MŠI SVATOU S PAPEŽEM BENEDIKTEM

Srdečně vás zveme k pěší pouti do Staré Boleslavi, kde bude 28. září na svátek svatého Václava v 9:45 hodin papež Benedikt XVI. celebrovat slavnostní mši svatou.

Sraz: 27. září v 12:00 hodin u AG

OBŘÍ VRBA & LIMONÁDOVÝ JOE 12.9.2009

Poprázdninová provětrávací cyklovyjížďka

Milí studenti, zveme Vás na pravidelné páteční ranní bohoslužby od 7:30 do školní kaple (první pátek v měsíci v kostele sv. Ludmily).

Příští mše svatá bude v pátek 18.9. 2009 v 7.30 hod. v oratoři ve
2.patře (se snídaní).

Roční plán 2009/2010 má strukturu přehledného kalendáře.

Vážení rodiče,
již prostřednictvím třídních učitelů jsme vašim dětem doručili pozvánku organizačního týmu Arcibiskupství pražského na ceremoniál rozloučení s papežem Benediktem XVI. na Starém ruzyňském letišti 28.9. odpoledne pro žáky, jejich rodiče a učitele církevních škol (v počtu celkem 300 osob).

Poprázdninový cyklovýlet 12. 9. 2009


Milí přátelé bicyklů!
Proč jen jsou ty prázdniny vždycky tak krátké, že? Inu - co naplat... Tak si aspoň ještě vyjeďme! A co že má společného nějaká vrba s Limonádovým Joem?

Konání:
31. srpna v hovorně AG v 10.30 hod.

10.-16.8.2009: 100 km po vysokých horách

Roháče byly náročné, ale krásné.

Prázdninové cykloputování 18.-23.8.2009

Cyklovýlety i delší podniky na kolech mají na AG nejméně desetiletou tradici. Také letošní prázdniny přinesly nabídku takového podniku - po předloňské cestě ze Záhrobí do Nebes se jelo z Olomouce do Zábřeha, ale přes pramen Odry, Osoblahu, polský Prudnik a Jeseník, takže do 300km chyběly na konci pouhé čtyři kilometry. A sešla se parta prima lidiček, letos hodně pestrá - vzácným účastníkem byla sestra Jana Bosco: vaří, montuje, hraje na kytaru, je s ní legrace - ještě jednou zdravíme do Města Albrechtic!

Závěrečná zpráva a zhodnocení celoročního projektu 2008/2009 Umění řešit problémy.

Chápejme problémy jako přirozenou součást našeho světa, i jako příležitost, a snažme se je řešit. Problémy se nikomu v životě nevyhnou. Jde o to, abychom je dokázali vnímat jako něco, co nás může posunout dál, otevřít nové pohledy, jako výzvu, nikoli jako něco, co nás pouze trápí, brzdí nebo dokonce sráží v rozletu. Řadu problémů je vhodné řešit v týmu, a proto i letošní projekt je prací skupinovou (viz Zadání projektu).

V následujícím přehledu je možné se seznámit s problémy navrženými k řešení.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2007/2008.

Maturitní práce studentů oktáv, práce reprezentující v SOČ a Eustory, seminární práce studentů sext a septim.

Účast na podzimním projektu Příběhy bezpráví (více viz Člověk v tísni) se stala v posledních letech dobrou tradicí a součástí výuky dějepisu. Připomeňme si alespoň několika obrázky
pamětníky 50. let (členy Konfederace politických vězňů), kteří se nám v ročnících 2007, 2008 obětavě věnovali:

Tereza Pištorová, studentka 7. B, reprezentovala ve školním roce 2008/2009 velmi úspěšně naši školu v soutěžích Středoškolská odborná činnost a Eustory se svou seminární prací na téma Historie a vývoj sklářství na Kamenickošenovsku (Zastavený čas. Příběh fotografie).

Od 16. do 22. června 2009 se uskutečnila druhá část výměny s Gymnáziem Fränkische Schweiz v Ebermannstadtu. Po říjnové návštěvě německých studentů v Praze jela skupina kvartánů a kvintánů do Německa.

Cykloputování s poctivým tábořením
Náš dálný severovýchod

18-23/8/2009

Milí přátelé kol a oblohy!
Oblíbené prázdninové cykloputování letos míří do méně známých končin severní Moravy...

Pěší přechod slovenských hor:
Skorušina + Roháče

10-16/8/2009


V úterý 16. června navštívil naše gymnázium otec biskup Chysostomos Kykkotis z kyperské Lefkosie, který přicestoval na informativní návštěvu České republiky coby země aktuálně předsedající Evropské radě.

Nový rozpis na sportovní den na jednotlivé disciplíny - obsazení vyučujících

Konání:
15. června v hovorně AG v 16.00 hod.

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy,

srdečně vás zveme na tradiční akci Arcibiskupského gymnázia - AKADEMII AG. Můžete se těšit na bohatý program. Čekají na vás mnohá divadelní představení, hudební přednesy a vystoupení sboru AG. Také budete moci zhlédnout prezentace studentských prací vytvořených v rámci školního projektu Umění řešit problémy.

Budeme se na vás těšit v úterý 23. 6.2009 v 17: 00 hodin v aule školy.

Chystají se dvě prázdninové akce:

SLOVENSKO 2009: Skorušina + Roháče, 10. - 16. 8.
Náš dálný severovýchod: cykloputování, 18. - 23. 8.

Sportovní den AG se bude konat ve dnech 24. a 25. 6. 2009. Na programu je turnaj tříd v míčových hrách, pro ostatní jsou připraveny doprovodné disciplíny.

Přehled seminářů nabízených pro školní rok 2009 - 2010

Ve středu 10.6.2009 ve 14.15 hod. se uskuteční v učebně fyziky č. 405 FYZIKÁLNÍ CIRKUS, v němž se představí mladí fyzikové se svými pokusy provedenými jednoduchými pomůckami.

S deseti studenty se nám během několika projektových schůzek podařilo připravit dvoudenní putování po západních Čechách pro pět vozíčkářů.

CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů - pro Magdalenu NOVÁKOVOU, studentku VII.A Arcibiskupského gymnázia
- za studii Politici a známí veřejní činitelé na hraně zákona
Zpráva z převzetí Ceny Učené společnosti ČR z velké auly Karolina - 19. května 2009

Čas
Dne 18.5. jsme s celou třídou navštívili Technické muzeum. Dobrá nálada se pohybovala kolem bodu varu. Lektoři nám připravili program o čase. Názorně nám ukázali na modelu orloje, jak celý systém funguje.

Předprázdninová provětrávka na místo X

Milí přátelé lesa a mírných záhad!
Každý z pěti dosavadních Tajných výletů AG&přátel vypadal jinak, společné však měly jedno: nikdo neví, kam se jede, a není moc jasné, co se tam bude dít.

A tak to bude i letos - proto ty mlhavější podrobnosti. Ale kdyby někdo přecejen chtěl znát místo X předem, ...

V maturitním týdnu jsme se sekundou B odjeli do Štěkně, abychom se tam pokusili převést do divadelní podoby některé části Kiplingovy Knihy džunglí. Všichni přece máme rádi statečného Baghéru, bručouna Balúa, moudrého Akélu a vlastně i nepředvídatelného Káa.

Jarní kola s nevšedními zážitky

Letmé ohlédnutí za podobnými podniky v posledních letech: 2006 Šluknovsko, 2007 Frýdlantsko, 2008 Novohradské hory - samé zdařilé akce, jak by jistě potvrdili pamětníci. Letošní jarní kola však vyšla snad ještě lépe. Každý den řada příhod a nejméně jedna výrazná epizoda, před koncem něco opravdu vzácně vydařeného. A to vše ve výborné partě a s ideálním počasím. Nemohli jsme si přát víc!

... a právní pojem žalobce označuje navrhovatele, který v civilním řízení podal žalobu. Státní zástupce v trestním řízení však podává obžalobu. A - když je potřeba - i v sobotu či v neděli. Oni totiž delikventi dny pracovního volna či pracovního klidu jaksi nedodržují.

Vážení rodiče a přátelé školy, milí studenti,

zveme Vás na slavnostní předávání maturitních vysvědčení a jazykových diplomů čerstvým absolventům AG spojené se mší svatou, které se bude konat v kostele sv. Ludmily v pátek 22. května 2009.

Richard Mašek
ředitel AG

Program pátku maturitního týdne

Do 3. vyučovací hodiny včetně vyučování podle rozvrhu

11.15 až 12.00 - mše svatá u sv. Ludmily na závěr maturitního týdne

12.00 až 13.00 - předávání vysvědčení čerstvým absolventům a předávání německého jazykového diplomu některým z absolventů; kostel sv. Ludmily

Pravidla přihlašování do seminářů


Ve školním roce 2009/2010 se otevře přibližně 35 seminářových skupin. 7 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu a jedna bude sbor AG. Zbývající skupiny projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a v sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře. Semináře pro kvintány jsou koncipovány jako dvouleté, neboli budou v nich pokračovat i v sextě.

Volba semináře je závazná a měnit ji je možné nejdřív v pololetí, a to na základě žádosti k řediteli, jejíž závažnost bude posouzena (viz školní řád 3. 1. j).

Naším dalším hostem v semináři ZSV byl 19. března 2009 pan RNDr. Petr Kolář, který nám tentokrát velice zajímavým způsobem vysvětloval jeden ze svých oborů - totiž statistiku.

...někteří poslanci nás poměrně překvapili svojí neukázněností. Jeden z nich, který byl už zřejmě unaven celodenním jednáním, vytáhl sluchátka a oddal se jinému naslouchání - evidentně hudbě, snad relaxační (nebo burcující?). Vrcholem všeho byl pan poslanec...

Aktualizované informace o školním poznávacím zájezdu do jihozápadní Anglie a Belgie v květnu 2009, včetně informace o doplatku a náhradnících, najdete na adrese: http://beta.arcig.cz/anglie

Ve středu 6. května se na naší škole jako každoročně konaly přehrávky a obhajoby maturitního ročníku.

V I. kategorii - 22. dubna 2009
se Markéta Hacklová umístila na pěkném 10.-11. místě z 22.
V II. kategorii - 23. dubna 2009
se Zuzana Vaňková umístila na výborném 7. místě z 27. Upřímně gratulujeme, Marie Kroftová

TÝNECKÝ MARATÓN 4.4.2009
Do pětice všeho dobrého

Jarní maratón spolu s podzimní Čtyřiadvacítkou už na AG skoro zdomácněl. Je prima, že ještě stále tyhle prosté, poctivé akce táhnou. Vždyť letos vyrazilo do Benešova hodně brzy ráno plných 29 lidiček a v průběhu dne se toto číslo zvýšilo až na 47! Sestava šla jako obvykle napříč třídami a zahrnula také řadu hostů, hlavně ze spřáteleného Sokola Zlíchov.

V úterý 21. dubna 2009 proběhla v rámci semináře historické reflexe přednáška prof. PhDr. Víta Vlnase na téma vývoje svatováclavského kultu od 19. století až po současnost. Je zajímavé, že kult svatého Václava začal budovat už jeho bratr a vrah, kníže Boleslav.

Trauma cerebrale
Sborník k návštěvě žáků Arcibiskupského gymnázia
v komunitě Archa v Lyonu, březen 2009.

Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Jana Bierhanzla a Václava Šmilauera.
50 stran.


Tradiční jarní kola:
Mezi Labem a Ploučnicí

Roviny + pár kopců, pískovce + pár čedičů, pánové + pár dam
7-10/5/2009


Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky AG 22. 4. 2009.

Program třídních schůzek:

16.30 - 17.30: Možnost individuálních konzultací s vyučujícími v kabinetech či třídách

17.30 - 18.00: v aule v suterénu školy
Zahájení třídních schůzek, setkání rodičů s ředitelem školy

18.00 - 19.30: ve třídách
Pokračování třídních schůzek s třídními profesory a dalšími vyučujícími.

Přikládáme rozpis, podle nějž se budou učitelé ve třídách střídat (18.00 - 19.30), a tabulku se jmény učitelů a adresami jejich kabinetů kvůli individuálním konzultacím (16.30 - 17.30). Pokud někteří učitelé nejsou v tabulce konzultací uvedeni, znamená to, že v den třídních schůzek nebudou ve škole přítomni.

Srdečně Vás, milí studenti o kolegové, zveme na přednášku Ivana Folettiho z Univerzity v Lausanne Smrt, věčnost, touha po nesmrtelnosti v raně křesťanském umění. Přenáška proběhne ve čtvrtek 23. dubna od 13.50 v učebně 108.

V pondělí 16. dubna jsme vstávali ještě dříve než na nultou a v počtu pěti studentek, jednoho studenta a pod dohledem pí. prof. Špačkové jsme se sešli na Hlavním nádraží.

V mladší i starší kategorii postupuje z naší školy někdo do krajského kola.
Kdo to je? Čtěte dále...

Dne 17. 3. 2009 proběhla na naší škole v rámci semináře historické reflexe, vyučovaného panem profesorem Dvořákem, v učebně 311 přednáška nazvaná Evropské hodnoty. Tuto přednášku vedl MUDr. Roman Joch, inspirován původním výkladem nynějšího ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.

...v souvislosti s Maxem Švabinským nám paní doktorka vyprávěla jeden zajímavý příběh o podvodníkovi, který vytvořil jakési umělecké dílo a signoval ho jako M. Švabinský. Háček byl v tom, že padělané dílo mělo být z pozdního období Švabinského tvorby, kdy mistr tpěl esenciálním třesem projevujícím se i v rukopise, což ovšem podvodník netušil...

Tradiční JARO V  KRAŤASECH

proběhlo v první jarní den 20.3. za rekordní účasti!

V sobotu 21. března se vydala skupinka kantorů (posílená Pavlíkem a Badykem Synovcovými) do Károvského údolí hledat první stopy jara. Po ohníčku při sluníčku se pak snažili dobýt kokostřelbou keltské opidum. Leč marně, neboť jedna účastnice v zápalu boje znefunkčnila ostřelovací zařízení (důmyslnou toť zbraň paní prof. Synovcové). I přesto: Sláva, nazdar kantorskému výletu!

Vážení učitelé, žáci a rodiče žáků Arcibiskupského gymnázia,

od 1. dubna 2009 začne platit nový školní řád Arcibiskupského gymnázia, projednaný a schválený školskou radou AG dne 19. března 2009.

Volyně 2009, 13.-15. 2. 2009
Trochu do těla, trochu přes duši...
aneb
Nemít co dělat, to se nesluší!


Týnecký (půl)maratón
Jarní provětrávka krajem dolní Sázavy
Sobota 4. 4. 2009


Školní knihovna AG rozšiřuje své služby. Na školním webu se pod odkazem Knihovna (například v horní liště odkazů) můžete připojit ke kompletnímu fondu knih v knihovně AG.

Konání:
19. března v knihovně AG v 16.00 hod.

Vážení učitelé, žáci a rodiče žáků Arcibiskupského gymnázia,

žádám Vás o spolupráci při anonymním dotazníkovém šetření Mapa školy, které si naše škola objednala u společnosti Scio jako jeden z podkladů pro pravidelně zpracovávané vlastní hodnocení školy. Prostřednictvím standardních dotazníků dostáváte možnost vyjádřit se k různým stránkám života školy. Vaše názory nás zajímají a chceme jich využít k vlastnímu hodnocení a následnému zkvalitnění naší činnosti.

Tradiční jarní happening, pátek 20.3. 8,05 - 8,13.


Jarní kantorský výlet
KÁROVSKÉ ÚDOLÍ - SOBOTA 21.3. 2009
Milí kolegové, pojďme se trochu projít čerstvě jarním povětřím!


Ve středu 4. února 2009 se na již tradiční adrese Národního domu na Vinohradech uskutečnila nejslavnostnější školní událost roku: maturitní ples Arcibiskupského gymnázia. Pro připomenutí vydařeného večera vám nyní přinášíme fotoreportáž z jeho průběhu.

O zimním táboření v Rychlebských horách

Tak konečně jednou pořádný sníh i zima na zimní táboření! Celých 276 km z Prahy až na severní Moravu jelo 8 nadšenců, aby tradiční zimní podnik byl náležitě zarámován, ale vyplatilo se.

Když se řekne Rada Evropské unie, většina z nás si vybaví jednací síň v čele s řečnickým pultíkem, plnou pánů v oblecích a dam v elegantních kostýmcích. A zívne nudou. Ale proč si to jednou nezkusit z opačné strany?

MATES
6. - 8. 3. 2009
Poctivé zimní táboření v Rychlebských horách


Oznámení pro všechny studenty AG, kteří mají zájem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky First Certificate in English (FCE) v červnu 2009, resp. chtějí zjistit, jakou mají šanci na její úspěšné složení:

Přinášíme základní informace a přihlášku ke školnímu poznávacímu zájezdu do jižní a západní Anglie v květnu 2009.

Výsledková listina školního kola OCJ
(Olympiády z českého jazyka)
2008/2009

VOLYNĚ
13.-15. 2. 2009
Víkend pro starší pod Šumavou

Motto: Něco pro tělo, něco pro duši; aneb trochu do těla, trochu přes duši.

Milí přátelé z AG i odjinud! Zimní lyžařsko-duchovní výjezdy s výše uvedeným mottem si získaly oblibu už dost dávno ...

24/1/2009 Pět věží nad Kejnou
Jubilejní 10. tombolový výlet (přeložený z 10.1.) byl sice skoupý na sníh, ale přesto přinesl typickou zimní radovánku v podobě lední revue na zamrzlém potoce Kejná. Několik metrů šikmé a hrbolaté plochy stačilo na mnoho a mnoho jízd v různých pozicích, a co se nestihlo zkusit ráno, to se vyzkoušelo odpoledne při návratu.

Konání:
21. ledna v knihovně AG v 16.30 hod.

Školská rada Arcibiskupského gymnázia zvolená 6. ledna 2009 po jmenování jedné třetiny členů ředitelem.

Ve vánoční době proběhlo na AG několik pěkných akcí:

  • Průvod Tří Králů 5.1. 2009
  • Vánoční koncert 6.1. 2009
  • Návštěva pana biskupa Malého a paní magistry Tomáškové 7.1. 2009
  • Vánoční besídky 19.12.2008


Jménem ředitele, třídních profesorů a všech studentů oktáv A a B Vás srdečně zveme na Maturitní ples konaný v Národním domě na Vinohradech ve středu 4. února od 20 hodin.

Přinášíme výsledky voleb do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se konaly dne 6. 1. 2009.

Zveme Vás na další z cyklu přednášek interdisciplinárního semináře 8. 1. 2009 ve 13:50 v učebně 108.

10. zimní výlet s tombolou

POZOR!

Z organizačních důvodů je výlet přesunut z 10. 1. 2009 na 24.1.2009!

Rozpis akcí na příští půlrok.