Plán duchovních aktivit 2009/2010

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2009-2010


1) Den péče o duši
polodenní duchovní obnova pro každou třídu (mimo oktáv)
začátek mší sv. - kaple sv. Františka a sv. Kláry; kostel sv. Ludmily
vždy v pátek, kdy celý den bude pro danou třídu bez výuky
od pátku 6.11. počínaje I.A až po septimy: 13.11.-I.B, 20.11.-II.A, 27.11.-II.B, 4.12.-III.A, 11.12.-III.B, 18.12.-IV.A, 8.1.-IV.B, 15.1.-V.A, 22.1.-V.B, 5.2.-VI.A, 12.2.-VI.B, 19.2.-VII.A, 26.2.-VII.B
vede P. František Míček, místo konání: fara u sv. Ludmily

2) Exercicie pro oktávy
čtyři dny ztišení a relaxace pro každou oktávu zvlášť
termín i místo konání dle dohody se zvoleným exercitátorem

3) Duchovní obnova pro vyučující a ostatní zaměstnance školy
- 2x za rok - v adventu a postě
- místo: u Sester Ježíšových při kostele sv. Josefa na Malé Straně, středa 16.12. ve 14.30 s biskupem Karlem Herbstem
organizuje školní kaplan

4) Školní bohoslužby
a) každé úterý (od října) a pátek mše svatá v 7.30 hod. v kapli sv. Františka a svaté Kláry
- první pátek v měsíci bude mše sv. v 7.30 hod. tradičně u sv. Ludmily
každé pondělí v 7.50 hod. ranní modlitba za školu (kaple sv. Františka a sv. Kláry)
b) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích
1.9. - mše sv. na zahájení školního roku (sv. Ludmila), 9.00 hod.
9.11.- Posvěcení Lateránské baziliky (školní kaple), 12,00 hod.
8.12. - Neposkvrněného početí P. Marie - mše sv. (školní kaple), 12.00 hod.
6.1.- Zjevení Páně (školní kaple), 12.00 hod.
21.1. - Ekumenická bohoslužba (školní kaple), 12.00 hod.
31.3. - středa Pašijového týdne - křížová cesta (sv. Ludmila), 12.00 hod.
3.6.- Těla a Krve Páně (školní kaple), 12.00 hod.
Mše svatá k zahájení maturitních zkoušek (školní kaple) - 7.30 hod.
Mše svatá na závěr maturitních zkoušek - (sv. Ludmila) - 11.00 hod.
Děkovná mše sv. na zakončení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.
- případné změny vyhrazeny
- celebrant - školní kaplan

5) Rozhlasová povzbuzení
1x týdně - školní kaplan

6) Soutěže
Stezka písmáků - první kolo proběhne 8.10.2009 - 14,00 hod. ve škole - biblická soutěž pro studenty do 16 let (pro starší mimo pořadí) zajišťuje Mgr. Ondřej Mrzílek, druhé kolo proběhne 17.11.2009 v modlitebně CASD
Adventní olympiáda v orientaci v Bibli - biblická soutěž pro studenty a profesory AG zajišťuje Mgr. et Mgr. Věra Pabištová - termín bude upřesněn

7) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Štěkni
-se školním kaplanem

8) Školní kaplan je k dispozici v kapli vždy ve středu o přestávce po 3. a po 4. vyučovací hodině (počínaje 30.9.2009)