HOST a STATISTIKA v semináři ZSV 2009 - zpráva

Téma: 

Naším dalším hostem v semináři ZSV byl 19. března 2009 pan RNDr. Petr Kolář, který nám tentokrát velice zajímavým způsobem vysvětloval jeden ze svých oborů - totiž statistiku.

Nejprve nás seznámil se statistikou obecně, vysvětlil různé pojmy a typy statistického průzkumu - hledání polohy středu způsobem MEAN, což je prostý aritmetický průměr, dále způsob MEDIAN, který je častěji používaný, protože je přesnější, či třeba způsob MODUS, kdy se z Gaussovy křivky vezme nejčastější údaj, nebo způsob ROZPTYL, u něhož se výzkum provádí na více různých hodnotách - jako příklad nám uvedl průzkum, kdy se zváží a změří baletky Národního divadla, hokejisté a obyčejní lidé na ulici a z toho se pak vyhodnocují výsledky. V podstatě všechny tyto způsoby na příkladech demonstroval i zhodnotil. Bylo vidět, že danému tématu velmi dobře rozumí. Konec konců, vždyť má doktorát.

V druhé části nám pak prezentoval rozsáhlý statistický software, který je moc zajímavý a určitě je velice užitečný, ovšem řadového studenta většinou odradí cena pohybující se v řádech desítek tisíc korun. Ledaže by ho pro studenty zakoupila škola. Každopádně nám zde pan doktor alespoň ukázal, jak se s ním pracuje, a to na poměrně zajímavých příkladech, např. náboženské vyznání posluchačů metalu, věk posluchačů jazzu, studenti VŠ (a další) poslouchající dechovku a jejich náboženské vyznání atd. atd. Zmínil jsem zvl. hudbu a náboženské vyznání, ale existuje obrovské množství variant. A my jsme si pak vybírali, co se chceme dozvědět. To se nám líbilo. I paní profesorka se ptala.

Prezentaci pan doktor zakončil vysvětlením grafických výstupů výsledků, totiž grafů. Prozradil nám, jak se s jejich pomocí (obzvláště u 3D grafů) dají manipulovat například diváci televizního zpravodajství a podobně. Trochu překvapení.

I když se statistika zdá jako oblast poněkud vzdálená společenským vědám, zjistili jsme, že tomu tak není. Mnohý z nás bude jejích služeb potřebovat a využívat, až budeme vytvářet otázky pro své dotazníky a ankety a zpracovávat výzkumy pro své seminární práce. Myslím tedy, že si z tohoto semináře každý něco odnesl. Mám na mysli samozřejmě poznatky, i když nejraději bychom si odnesli onen software.

Za všechny v semináři Martin Pola, VI. B