Historický seminář 2008/2009

Téma: 

Maturitní práce studentů oktáv, práce reprezentující v SOČ a Eustory, seminární práce studentů sext a septim.

Cvičné obhajoby maturitních prací proběhly během března 2009 ve vybraných hodinách dějepisu před studenty nižších ročníků, pro práce SOČ byly ústní obhajoby povinné. Následující úryvky vybrali sami studenti jako ukázkovou prezentaci svých prací.Seznam prací, které reprezentovaly AG v oboru historie:


Tereza Pištorová (7.B), Historie a vývoj sklářství na Kamenickošenovsku (1.místo v oblastním kole SOČ, 10. místo v soutěži EUstory).

Jako téma své seminární práce jsem si vybrala historii a vývoj sklářství v Kamenickém Šenově, s důrazem na vývoj skláren Adolf Rückl, Bratři Jílkové a Štěpán Hrdina na pozadí historických událostí převážně první poloviny 20. století. Chtěla jsem ukázat, jak bylo tamější sklářství ovlivněno blízkostí německých hranic, světovými válkami, hospodářskou krizí ve 30. letech, okupací, odsunem německého obyvatelstva a zestátněním v roce 1945. Toto téma jsem si vybrala díky svému zájmu o 20. století a hlavně díky svému blízkému vztahu ke Kamenickému Šenovu, odkud pochází část mého rodu. Mí předci zde byli skláři. Proto jsem mohla využívat bohatý rodinný archiv.
Ukázka...


Eva Orossová (6.B), Pražské jaro 1968 (2.místo ve školním kole SOČ, postup do kola oblastního, osvědčení úspěšné účasti v Eustory)

Seminární práce Pražské jaro 1968 zahrnuje období od ledna 1968 po srpen 1968 a okrajově i důsledky událostí tohoto období. Popisuje atmosféru v Československu na začátku roku 1968, rozštěpení KSČ na proreformní a konzervativní křídlo, snahu proreformních komunistů změnit současnou podobu komunistického režimu obsaženou v Akčním programu KSČ a aktivity opozice jak uvnitř KSČ, tak ze strany Moskvy a spřátelených zemí komunistického bloku. Práce je zaměřena zvláště na plánování sovětské intervence a srpnovou invazi do Československa s následujícím Moskevským protokolem, který zničil všechny naděje, které lidem Pražské jaro přineslo.
Ukázka...Osvědčení o úspěšné účasti v Eustory dále získaly:


Marianna Placáková (7. B), České děti

Autorka si vybrala jako předmět zkoumání dosud málo známé téma - nezávislou skupinu České děti, která se utvořila na konci 80.let. Čerpala především z dobových dokumentů, které jí poskytl fond knihovny Libri prohibiti, a z rodinného archivu, ale také z odborné literatury. Práce obsahuje
dva rozhovory s pamětníky a rozsáhlou fotografickou přílohu.
Ukázka...


Tereza Mojzešová (8. B), Vzestup a pád československého hokeje, osud Ing. B. Modrého

Autorka Tereza Mojzešová se ve své seminární práci zabývá osudem generace prvních československých mistrů světa v ledním hokeji, kteří byli odsouzeni v jednom z vykonstruovaných politických procesů padesátých let; zejména pak klade důraz na osud ing. Bohumila Modrého. Dále stručně rozebírá historii hokeje v Československu od počátku dvacátého století do padesátých let. Za cíl své práce pokládá přiblížení situace celého procesu, jeho okolnosti, důvody i následky. Práce obsahuje několik příloh, mezi nimiž kromě fotografií najdete také ukázku ze zákona z roku 1948 či výsledkové tabulky hokejových šampionátů z poloviny minulého století.
Ukázka...


Kateřina Ječmenová, Tereza Reichelová, Monika Vernerová (4. A), Svatořečení Anežky České

Práce reprezentovala AG v 5.ročníku soutěže Eustory na téma Zastavený čas. Příběh fotografie. Velkou pochvalu zaslouží především fakt, že autorky (v letošním roce teprve studentky kvarty A) pracovaly zcela samostatně a získaly osvědčení o úspěsné účasti.
Ukázka...