ENTER - zpráva z fyzikálního workshopu v maturitním týdnu 2009

Čas
Dne 18.5. jsme s celou třídou navštívili Technické muzeum. Dobrá nálada se pohybovala kolem bodu varu. Lektoři nám připravili program o čase. Názorně nám ukázali na modelu orloje, jak celý systém funguje.

Potom jsme si postavili i vlastní malý model Stonhedge. Ten dříve sloužil zemědělcům jako kalendář, obětní a náboženské místo starých druidů. V technickém muzeu se nám líbilo nejen proto, že jsme se ulili ze školy, ale i proto, že jsme se něco nového dozvěděli a naučili.
Prima A

Balón
V úterý 19.6.2009 se naše sekunda A, rozhodla že půjdeme na výlet pod vedením paní profesorky Cvachové do Národního technického muzea. Sešli jsme se v 7:45 na vrátnici, a protože bylo drobátko ošklivě měli jsme co dělat dostat se do metra. Metrem,tramvají a pěšky přes pár louží jsme dorazili do Technického národního muzea, kde jsme si ještě před vchodem čtvrt hodiny popovídali.Po čtvrt hodině přišli instruktoři(docela vypadali na první pohled i sympaticky), Tam jsme si dali věci do šaten. Potom jsme si náhodně vylosovali papírky(jeden byl žlutý a druhý byl zelený), a podle těchto papírku jsme si utvořili skupiny žlutá a zelená .Jeden z pokusů, který jsme dělali, bylo, že každá ta půlskupinka udělala pomocí igelitu vlastní balón.Nejdříve jsme si obkreslili obrys, potom jsme si spojili každá půlka skupinky a spárovali dohromady.Druhý pokus, který jsme dělali bylo, že jsme každý dostali vlastní balónek (takový ten pouťový), a vážili jsme sponky a zjišťovali, kolik jeden balónek unese. Pomocí velkého balonu jsme mobily fotili podlahu haly a také nás tak jako se dělají podklady pro mapy.Potom jsme si vzali věci, rozloučili jsme se a šli jsme zase tou loužovitou cestou zpátky pěšky s výhledem na Prahu. Můj balonek skončil v rukou malé holčičky Ludmilky, kterou jsem tím velice moc potěšila. Před školou jsme se rozloučili(a většina ani nepočkala na povel paní profesorky Cvachova a vrhlase na oběd).Ale výlet to byl úžasný
Za celou sekundu A : Anežka Horová

Hračka
Dne 20.5.2009 jsme se po druhé vyučovací hodině vypravili s paní profesorkou Dudychovou do Národního technického muzea na pražské Letné. Navštívili jsme workshop, kde jsme během asi dvou hodin udělali mnoho zajímavých fyzikálních pokusů. Nejprve jsme odhalili tajemství Möbiovy pásky a poté jsme se ujistili o tom, že nelze vytvořit hranatou bublinu. V druhé části návštěvy jsme vyzkoušeli model parního auta, model vodíkového auta a zjistili jsme, že je možné postavit hliníkové vejce na špičku pomocí rotačního elektrického pole. Přístroj na umožnění tohoto jako první sestrojil N. Tesla. Návštěva polozrekonstruovaného Národního technického muzea se nám velice líbila a rádi bychom si ji někdy zopakovali.
Václav Červenka
Tomáš Novák 3.A


Výprava do Technického muzea na Letné
V maturitním týdnu jsme se vypravili na velmi zábavnou exkurzi do nyní zavřeného Technického muzea. I když je muzeum zavřené, dělají se tam pro školy různé programy. Paní profesorka pro nás vybrala program HRAČKA. Program byl rozdělen na dvě části. Tudíž my na dvě poloviny. V jednom jsme si ukazovali autíčka na různý pohon - parní autíčko, auto na vodík. Do parního auta jsme dali pevný líh a zapálili. Chvíli jsme čekali až v parním stroji bude dostatečný tlak a pak jsme ho pustili a jezdilo okolo nás. Do toho druhého jsme do dvou kádinek nalili vodu, a po chvíli se nám vytvořil vodík v tekutém stavu. Obě autíčka se nám hodně líbila.
Druhá část programu byla také zábavná. Postavili jsme si z takové stavebnice nějaký tvar (kruh, čtverec apod.), tak aby to byl jakýsi obrys. Pak jsme to ponořili do směsi vody, jaru a glycerinu. Potom do toho stačilo fouknout a měli jste obrovskou bublinu.Během programu jsme dostávali různé pracovní listy, které jsme doma vyplnili. Odnesli jsme si krásné zážitky a rádi se tam ještě někdy podíváme.
Michal Koch, 3.B

Zpráva z technického muzea:
Sešli jsme se v jedné místnosti, kde bylo mnoho fyzikálních pomůcek. Rozdělili jsme se na dvě skupiny po přibližně patnácti členech a každá pracovala v jiné místnosti.
Prvním tématem naší skupiny byla energie, o níž jsme nejprve jen teoreticky hovořili, a pak s námi Adam (tak se myslím první průvodce jmenoval) začal konstruovat jednoduché elektromotory, což mi připadalo velice zábavné. Dělali jsme to ve dvojicích a skutečně se mnohým podařilo sestavit funkční elektromotor, za pomocí 4,5 V ploché baterie, silného magnetu, jednoduché cívky z měděného drátu a dvou pomocných svorek, a cívka se skutečně roztočila.
Pak jsme zkoušeli pomocí jízdního kola napojeného na generátor postupně rozsvítit žárovky a šlapáním je udržet svítit, což bylo poněkud náročné. Poté jsme se vyměnili s druhou skupinou a šli jsme s druhým průvodcem do druhé místnosti, kde nám vykládal o parních strojích a Sterlingovu motoru. Sami jsme si vyzkoušeli obsluhu (funkčního modelu) parního stroje a následně jsme se pokoušeli vyrobit elektřinu pomocí octu. Pak už čas vypršel a museli jsme jít domů, ačkoli se mi vůbec odcházet nechtělo .
Vojtěch Fingerland, 4.B