Techmánie se 2.A

Studenti se rozprchli mezi exponáty. Občas jsme někoho viděli na kladkostroji, někteří si ověřovali momenty sil u hry s kuličkami, bylo možno vyzkoušet tlak sloupce vody na ruku. U nakládání bagrem byla fronta malých dětí, ale i tady se některé dívky uplatnili. Společně jsme se sešli teprve u demonstrace Van de Graafova generátoru. Odvážlivci z našich řad se propůjčili k experimentu s tímto přístrojem.

Výsledkem tohoto „dne s fyzikou“ byla řada pěkných referátů, z nichž některé přikládám.

Jiřina Cvachová

Galerie: