3.C v Techmánii

Dne 30. 5. jsme my, tercie C, společně s paní profesorkou Steuerovou a paní profesorkou Cvachovou navštívili Techmánii v Plzni.

V osm hodin ráno jsme hromadně nastoupili do autobusu (mimochodem byl velmi komfortní a poskytl nám zábavu na celou cestu). Asi v 9:30 jsme dorazili do Plzně. Ze zastávky jsme se pěšky přesunuli do cíle, kde jsme po krátkém seznámení se s programem byli rozpuštěni po budově.

Každý (většinou ve dvojicích) jsme dostali za úkol vybrat si jeden jev, či exponát a popsat ho. A tak se dvojičky žáků tercie procházeli od exponátu k exponátu, hledajíc vhodný předmět k popisu. Námi navštívené prostory by se dali rozdělit na ‚Show prostor‘, ve kterém jsme později shlédli představení o tekutém dusíku, ,Budoucnost na talíři‘, kde se nachází většina exponátů, planetárium nacházející se ve vedlejší budově, kterou jsme také během dne navštívili a v patře pod ní sídlící ‚Expozici vesmír‘.

Během asi hodiny, která následovala po našem příjezdu, si většina párů našla svou oběť a zběsile nafotila a v přítomných popisných tabulkách našla vše, co by se mohlo do jejich popisu hodit. Asi v jedenáct hodin jsme se sešli v ‚Show prostoru‘ a jak jsem již předtím zmínila, podstoupili jsme asi dvacetiminutové a velmi zajímavé představení o tekutém dusíku.

Následně jsme byli opět propuštěni, a to asi až do dvanácté hodiny, kdy jsme se hromadně odebrali do budovy planetária. Tam jsme dostali na výběr – buď se dívat na gyroskop nebo si prohlédnout ‚Expozici vesmír‘ a planetárium. Někteří zůstali na představení a ti se silnějším žaludkem si gyroskop sami zkusili,naše třída byla hojně zastoupena co se týče dobrovolníků. Ostatní si postupně prošli celou budovu a po dokončení prohlídky se přesunuli zpět do hlavní budovy na oběd.

Po pauze jsme se znovu rozprchli s cílem co nejvíc si toho vyzkoušet a prohlédnout si zbytek stanovišť, která jsme před tím navštívit nestihli.

V půl druhé jsme se sešli u vchodu a společně jsme se vydali zpět na autobus, kterým jsme asi ve čtvrt na čtyři dorazili zpět do Prahy.

Anna-Marie Němečková a Marie Anna Hamalová

Galerie: 
Houpačka
Gyroskop
Tlumené kyvadlo
Tekutiny
Stínové tvary
Planetárium
Gyroskop
Dusík
Dusík
Hala
Gyroskop