Zápis z 3. jednání Školské rady 15. 6. 2009

Konání:
15. června v hovorně AG v 16.00 hod.

Přítomni:
Václav Fafejta, Mgr. Alena Kulhavá, P.Pavel Kuneš, Mgr. Jan Martínek, RNDr. Josef Šilha,
Mgr. Eva Špačková, Pablo Chacón
(Sestra Cibulková omluvena, Jan Němec se nedostavil)

Host:
Ing.Mgr. Richard Mašek


Program:

1) Projednání návrhu rozpočtu Arcibiskupského gymnázia na rok 2009


Jednání skončilo v 17.50 hod.


Příští jednání se uskuteční v pondělí 31. srpna 2009 v 10.00 hod.

Zapsal P.Pavel Kuneš