Evropské hodnoty v semináři historické reflexe 2009

Téma: 

Dne 17. 3. 2009 proběhla na naší škole v rámci semináře historické reflexe, vyučovaného panem profesorem Dvořákem, v učebně 311 přednáška nazvaná Evropské hodnoty. Tuto přednášku vedl MUDr. Roman Joch, inspirován původním výkladem nynějšího ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga.

Hlavním tématem byly čtyři základní sloupy evropské kultury, a sice judaismus, křesťanství, řecká filosofie a právní principy římského impéria. Zamýšleli jsme se nad vznikem těchto pilířů a jejich vlivem na současnost. V následné diskusi jsme se dotkli i problematiky prolínání světových kultur a soudobého úpadku evropských hodnot.

Inu, byla to kvalitně provedená přednáška a nám nezbývá, než jí hodnotit velmi pozitivně. Na závěr bychom Vás rádi srdečně pozvali na přednášku následující, která bude určitě taktéž velmi povedená. Se značnou nedočkavostí se na ní těšíme, za vybraný sbor studentstva,
Lukáš Picmaus a Norbert Svoboda ( VIII. A)