Školní knihovna přístupná na webu

Téma: 

Školní knihovna AG rozšiřuje své služby. Na školním webu se pod odkazem Knihovna (například v horní liště odkazů) můžete připojit ke kompletnímu fondu knih v knihovně AG.

V první fázi je k dispozici prohledávání katalogu podle nejrůznějších kritérií. Pracujeme na tom, aby časem bylo možné knihy elektronicky i rezervovat či prodlužovat.