Mapa školy - dotazníkové šetření

Vážení učitelé, žáci a rodiče žáků Arcibiskupského gymnázia,

žádám Vás o spolupráci při anonymním dotazníkovém šetření Mapa školy, které si naše škola objednala u společnosti Scio jako jeden z podkladů pro pravidelně zpracovávané vlastní hodnocení školy. Prostřednictvím standardních dotazníků dostáváte možnost vyjádřit se k různým stránkám života školy. Vaše názory nás zajímají a chceme jich využít k vlastnímu hodnocení a následnému zkvalitnění naší činnosti.

S výsledky tohoto šetření, včetně srovnání výsledků s průměrem ostatních zúčastněných škol, budou učitelé seznámeni na provozní poradě, žáci prostřednictvím třídních učitelů při třídnické hodině a rodiče při podzimních třídních schůzkách. Vedle toho výsledky zveřejníme ve vhodném rozsahu ve školní Ročence za školní rok 2008/2009.

Žáky prosím, aby při vyplňování dotazníků dbali pokynů svých třídních učitelů.

Rodiče prosím, aby rovněž spolupracovali s třídními učiteli a aby vrátili vyplněné dotazníky do školy nejpozději ve středu 25. 3. 2009, protože škola musí úplně všechny dotazníky odeslat v pátek 27. 3. 2009. Dotazníky mohou rodiče do školy vracet buď přes třídní učitele, nebo například v zalepené obálce přes zapečetěnou schránku, umístěnou ve školní kanceláři.

Učitele žádám, aby vyplněné dotazníky odevzdávali do zapečetěné schránky ve školní kanceláři, a to nejlépe hromadně každý den o velké přestávce, nejpozději ve čtvrtek 26. 3. 2009. Pokud chtějí, mohou opět využít zalepenou obálku. Tato zapečetěná schránka bude otevřena ve čtvrtek 26. 3. 2009 za přítomnosti ředitele a všech jeho zástupců a dotazníky budou ihned vloženy do obálky, aniž by je kdokoli zkoumal. Tato obálka bude na místě zalepena a opatřena podpisy přítomných.

Z důvodu strojového zpracování výsledků prosíme dotazníky NEPŘEKLÁDAT!

Ke spolupráci na tomto šetření nikoho nenutíme, a kdo se nechce zúčastnit, samozřejmě nemusí. Přesto doufám, že Vaše účast bude v našem společném zájmu co nejvyšší.

Děkuji za spolupráci


Richard Mašek
ředitel AG