Nový školní řád AG platný od 1. dubna 2009

Téma: 

Vážení učitelé, žáci a rodiče žáků Arcibiskupského gymnázia,

od 1. dubna 2009 začne platit nový školní řád Arcibiskupského gymnázia, projednaný a schválený školskou radou AG dne 19. března 2009.

Pro rodiče a žáky je tento školní řád vyvěšen na webových stránkách Arcibiskupského gymnázia. Třídní učitelé dostávají nový školní řád v papírové podobě a jejich úkolem je seznámit s ním své žáky do 31. března 2009.

Rovněž vedoucí učitelé předmětů dostávají školní řád vytištěný na papíře. Jejich úkolem je seznámit s ním učitele svého předmětu.

Vedle toho je školní řád dostupný v plném znění ve sborovně AG nebo na vyžádání ve školní kanceláři.

Žádám všechny učitele, žáky i rodiče, aby se od 1. dubna 2009 řídili tímto školním řádem.

Děkuji za spolupráci


Richard Mašek, ředitel AG
V Praze dne 23. března 2009