Přednáška mezioborového semináře - Ivan Foletti 2009

Téma: 

Srdečně Vás, milí studenti o kolegové, zveme na přednášku Ivana Folettiho z Univerzity v Lausanne Smrt, věčnost, touha po nesmrtelnosti v raně křesťanském umění. Přenáška proběhne ve čtvrtek 23. dubna od 13.50 v učebně 108.

Pozvánka:


Kliknutím otevřete větší verzi.