Projektový týden sexty B v SRN

V pondělí 16. dubna jsme vstávali ještě dříve než na nultou a v počtu pěti studentek, jednoho studenta a pod dohledem pí. prof. Špačkové jsme se sešli na Hlavním nádraží.

S přestupem v Drážďanech jsme se dostali do Zwickau, odkud jsme společně s německými studenty jeli minibusem do Hünfeldu. V odpoledních hodinách jsme doputovali do kláštera Oblátů, kde se nám dostalo vlídného přijetí. Do péče si nás vzali dva opravdu milí kněží, vyšší Stefan a o něco menší Dirk, kteří dělali vše po naši spokojenost.

První den jsme se seznámili s německými studenty. Rozdělili jsme se do dvou smíšených skupinek (Češi, Němci), v kterých jsme pracovali po celý týden. V těchto skupinkách jsme pracovali na jednotlivých projektech a střídavě jsme vařili jídlo pro nás pro všechny.

Každý den byl zasvěcen jednomu tématu - např. Evropská Unie, národní uvědomění v Evropské Unii, její šance a budoucnost. Tato témata jsme nejdříve prodiskutovávali ve svých skupinkách. Pak jsme dali naše výsledky dohromady a diskutovali všichni společně.

Pár večerů jsme věnovali kulturnímu programu a prezentaci našich měst - Prahy a Zwickau.Chtěli jsme své protějšky důkladně seznámit se svou kulturou, a proto jsme čistě informační projekt o historii měst zpestřili zábavou ve formě národních zvyků - například tanců, hudby a podobně. Ve výsledku jsme vlastně nakonec vířili v radostném tanci a užívali života.

Úterý jsme strávili ve městě Fulda. Do dvojic (Čech + Němec) jsme vyfasovali papíry s otázkami, které jsme měli společnými silami zodpovědět. K tomu jsme museli komunikovat s místními obyvateli, protože sami bychom na jejich řešení nepřišli. Na konci jsme opět srovnávali své výsledky a porovnávali svou úspěšnost. Samozřejmě jsme také byli provedeni historickou částí města.

Navštívili jsme také samotný Hünfeld, místní museum historie a další památky.

Celý pobyt jsme v pátek shrnuli zamyšlením nad smyslem celého projektu. Hledali jsme klady a zápory. Jediným záporem, na kterém jsme se všichni shodli, bylo, že jsme se museli rozloučit s veselým Stefanem a ještě veselejším Dirkem.

Text: Eva Orossová 6.B, zpracování fotodokumentace: Marian Boubel 6.B.

Bydlení:Cesta:Fulda:Hunfeld:Klášter:Projekt EU:Večer kultur:2. projekt: