Školská rada

Školská rada při Arcibiskupském gymnáziu je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Je zřízena ředitelem školy v souladu s § 167 a § 168 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Školská rada může podávat podněty a návrhy k celkovému fungování a rozvoji školy, má přístup k informacím o škole a její dokumentaci, schvaluje navrhovaná usnesení a předkládané materiály (např. Školní vzdělávací program, výroční zpráva, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků), projednává návrh rozpočtu školy, zprávy České školní inspekce a další (viz jednací řád). Svojí činností tedy může významně ovlivňovat vzdělávací proces a jeho kvalitu.

Více o činnosti Školské rady se dočtete v jejím manuálu.

Články k tématu Školská rada

Konání:
23. října 2008 v 17:30 v knihovně AG ve druhém patře

Konání:
10. června 2008 v 17:30 v knihovně AG

Konání:
8. listopadu 2007 v 17:30 v knihovně AG

Konání:
30. srpna 2007 v 17:30 v knihovně AG

Konání:
19. dubna 2007 v 17:30 v knihovně AG

Konání:
18. října 2006 v 17:30 ve sborovně AG

Konání:
13. září 2006 v 17:30 knihovna AG

Konání:
14. června 2006 v 17:30 knihovna AG

Konání:
19. ledna 2006 v 17:00 knihovna AG

Konání:
12. ledna 2006 v 17:00 knihovna AG

Stránky