Zápis z 1. jednání školské rady

Konání:
12. ledna 2006 v 17:00 knihovna AG

Přítomní:
Mgr. Lukáš Bernard, ThLic. Tomáš Biňovec (odešel v 18:00), Dr. Vojtěch Eliáš, Ing. Vladimír Kolomý, PhDr. Hynek Krátký (odešel v 18:40), Ludmila Müllerová, MUDr. Věnceslava Svobodová, Mgr. Petr Uherka, Mgr. Irena Vejsadová


Přijatá usnesení:

1. ŠR schvaluje Jednací řád školské rady.
Hlasování: pro 8, zdržel se 0, proti 0.

2. ŠR zvolila svého předsedu Dr. Vojtěch Eliáše.
Hlasování: pro 6, zdržel se 1, proti 0.


Jednání ŠR rady bylo ukončeno v 18:50.