Školská rada

Školská rada při Arcibiskupském gymnáziu je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Je zřízena ředitelem školy v souladu s § 167 a § 168 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Školská rada může podávat podněty a návrhy k celkovému fungování a rozvoji školy, má přístup k informacím o škole a její dokumentaci, schvaluje navrhovaná usnesení a předkládané materiály (např. Školní vzdělávací program, výroční zpráva, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků), projednává návrh rozpočtu školy, zprávy České školní inspekce a další (viz jednací řád). Svojí činností tedy může významně ovlivňovat vzdělávací proces a jeho kvalitu.

Články k tématu Školská rada

Datum a místo konání: 6.11. 2017, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2

V rámci korespondenčního projednání byla schválena změna školního řádu, k drobným změnám ŠVP nebyly připomínky,

Zápis ze zasedání Školské rady 20. června 2017.

Datum a místo konání:  27.02.2017, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2, učebna 007

Datum a místo konání: 24.10.2016, sídlo školy v Praze 2, Korunní 2, učebna 007

Dne 19. října 2016 proběhly doplňovací volby do Školské rady AG.

Připomínáme vám blížící se doplňovací volby do Školské rady AG ve středu 19. října 2016 od 7:30 do 18:00 hodin, v přízemí v místnosti č. 011.

Zápis ze zasedání školské rady Arcibiskupského gymnázia, 31.08.2016

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit své zástupce do školské rady.

21. června 2016 byl projednán rozpočet pro rok 2016.

Stránky