Články z roku 2004

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce 2004/2005 - 31.ročník

Druhé kolo naší olympiády v orientaci v Bibli se konalo v pátek 12. prosince 2004, z 57 soutěžích postoupilo 12 studentů a 1 vyučující. V pátek 17. prosince jsme v knihovně AG slavnostně vyhlásili výsledky a předali ceny vítězům i dalším zúčastněným.

Korunní kolokvia potřetí
Korunní kolokvium se konalo ve čtvrtek 26. listopadu 2004, téma znělo: Historie trestního postihu, hostem byl prof. JUDR. ThDr. Miroslav Zedníček.

V pondělí 6. prosince proběhlo hudebně-diskusní dopoledne pro studenty sext až oktáv s panem Janem Krylem, bratrem zesnulého písničkáře, básníka a redaktora RFE Karla Kryla, který se během svého dvacetiletého exilu stal doma legendou a symbolem odporu proti sovětské okupaci a rudé diktatuře. Jan Kryl hrál vlastní i bratrovy písně, recitoval, líčil pohnuté osudy vlastní rodiny, jež se ukázaly být velmi zajímavým vzorkem našeho národního údělu v minulém století, a konečně nešetřil sžíravou, vpravdě krylovskou kritikou na všechny strany, za kterou však bylo cítit moudré vědomí, že nechce a nemůže být politickým programem.

o benefici školního vánočního koncertu,
který bude v úterý 21. 12. 2004
od 18,30 v kapli školy,
též o loňské benefici, a poděkování...


Ve středu 8. 12. 2004 proběhl ve škole seminář akreditovaný v DVPP s názvem Operační systém LINUX - server pro Internet. Zveřejňujeme prezentace použité na semináři.

V pondělí 6. prosince 2004 se u nás v AG konalo první kolo školní olympiády v orientaci v Bibli, kterého se zúčastnilo celkem 57 soutěžících.

Náročná soutěž ve znalosti Bible - celostátní kolo

Dnes byly v knihovně zprovozněny 4 minipočítače Igel připojené do školní sítě i na Internet.

Vyzvědači 2004
4. 12. a 5. 12. 2004

25. 11. 2004 proběhla ve škole soutěž MATEMATICO OPEN 04.
Přinášíme výsledkovou listinu.

Vážení rodiče, absolventi, přátelé a příznivci AG,
srdečně vás jako každoročně v adventu zveme na
vánoční koncert.Seznam maturitních předmětů ve školním roce 2004/2005

Informačních centrum Arcibiskupské gymnázium (IC/021, www.arcig.cz) ve spolupráci s informačním centrem Gybon (IC/009, www.gybon.cz) pořádá v prosinci dva semináře o využití operačního systému Linux ve školním prostředí.

Vážení rodiče,
jak jistě víte, kvalitní vzdělání je tou nejlepší investicí, kterou mohou Vaše děti pro život získat. Zajistit takové vzdělání je bohužel i otázkou peněz, kterých pochopitelně není nikdy dost. Právě z tohoto důvodu přicházíme s novým projektem, který by nám mohl pomoci tohoto cíle dosáhnout. Společně se studenty gymnázia jsme pro Vás připravili nástěnný kalendář na rok 2005. Koupí kalendáře nejen zkrášlíte své prostředí, ale také nám významnou měrou pomůžete zkvalitnit vzdělání Vašich dětí. Kalendář si můžete pořídit domů, ale jako velmi hezký dárek ho můžete věnovat i svým známým a přátelům. Vy, kteří podnikáte, ho můžete použít jako dárek pro své obchodní partnery. Cena kalendáře je 195,- Kč včetně DPH.

Milí studenti a absolventi, vážení rodiče, kolegové, přátelé a příznivci Arcibiskupského gymnázia, otevíráme další KORUNNÍ KOLOKVIUM - Kdo hledá, nalézá.

Téma tentokrát zní HISTORIE TRESTNÍHO POSTIHU, obecné i kanonické sankce.

Hostem bude oborník na slovo vzatý - prof. JUDR. ThDr. Miroslav ZEDNÍČEK, právník, teolog, psychoterapeut, který zasvěceně zodpoví i Vaše dotazy.


Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky k prvnímu čtvrtletí.


Program:
17.45 - Společné zahájení třídních schůzek ve školní kapli s vedením školy a výchovnou poradkyní.
18.00 - Třídní schůzky v jednotlivých třídách podle harmonogramu.


Septima productions uvádí již jedenáctý Společenský večer studentů Arcibiskupského gymnázia pod názvem filmový festival ŘEZ HRDLOŘEZ.

Milí přátelé - nejen matematici.

Po třech zdařilých ročnících Vás opět zveme k hezké soutěžní hře! Matematico využívá a rozvíjí kombinační schopnosti a strategické myšlení. Tato hra dává vzácnou možnost vyniknout právě i nematematikům, a to skoro bez ohledu na věk!

4. ročník - čtvrtek 25.11.2004 od 13 hodin

Korunní kolokvia podruhé
Korunní kolokvium se konalo v pondělí 18. října 2004, téma znělo: Boží Trojice a duchovní život, hostem byl prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D., OFM.

Septima productions uvádí společenský večer v pátek 26. listopadu.

TU BÍ KONTIŇŮT

Organizace školního roku 2004/2005Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2004-2005


Ve čtvrtek 30. září 2004 se uskutečnila beseda se studenty vyššího gymnázia na stále živé téma, zda u nás v 50. letech existoval protikomunistický odboj. Hlavními hosty diskusního dopoledne byli člen legendární skupiny bratří Mašínů Milan Paumer a režisér dokumentarista Martin Vadas.

Milí studenti a absolventi, vážení rodiče, kolegové, přátelé a příznivci Arcibiskupského gymnázia, pokračujeme v našich KORUNNÍCH KOLOKVIÍCH Kdo hledá, nalézá.

Od 23.9.2004 byla ve škole posílena rychlost připojení k Internetu z 256kb/s na 384kb/s.

Oslava začala ráno v 9:00 mší v kostele sv. Ludmily. Nižší stupeň naší školy měl naplánovány výlety a exkurze, vyšší stupeň se zúčastnil diskusního dopoledne v kapli školy. Hosty besedy byli básník Miloš Doležal a spisovatelka Markéta Hejná.

2.10.2004
Celodenní výlet pro náročné i ostatní


Na pondělí 27. 9. 2004 vyhlásil ředitel gymnázia ředitelské volno. Ve škole nebude probíhat výuka. Přejeme studentům i učitelům hezký prodloužený víkend.


Jednání Rady rodičů se bude konat dne 14. 9. 2004 v 18,30 hod. v učebně č. 311.

JUDr. Milan Kocourek

Úřední hodiny v kanceláři školy během prázdnin

Z technických důvodů (oprava stoupaček) jsou úřední hodiny v kanceláři školy denně od 9:00 do 11:00.

Přejeme všem hezké prázdniny.

Vážení studenti, rodiče, kolegové, přátelé,

Chceme Vám tímto oznámit, že jsme na Vás nezapomněli s KOLOKVII. Termín s prof. Pospíšilem byl už dohodnut, vzhledem však k hlasové indispozici, resp. naprosté ztrátě hlasu moderátorky a následně k pobytu prof. Pospíšila mimo republiku a k nemožnosti dalšího časového sladění jsme se rozhodli posunout termín tohoto kolokvia i následujícího až na první polovinu šk. roku 2004/2005. Vedlo nás k tomu i očekávané velké červnové zatížení maturitní zk. a náročný závěr školního roku.

Přejeme Vám všem příjemné, slunečné prázdniny a těšíme se na shledání v příštím školním roce.

Věra Pabištová a kolegové

Ve středu 9. 6. proběhl ve školní kapli závěrečný koncert AG. Diváků přišlo dost, zvláště z řad studentů.

Přechod Venuše přes sluneční disk mohli díky dalekohledu v naší kopuli pozorovat nejen členové astronomického kroužku, ale i ostatní zájemci z řad studentů i profesorů.

Třetí část cykloseriálu Tria pollon je za námi. Za fotografie děkujeme Tomáši Drbohlavovi. Račte se podívat.

Dne 2.6. odjela čtveřice elitních fotbalistů reprezentovat naši školu do AG v Kroměříži. Zde se konal III. ročník turnaje v malé kopané církevních škol.

Vážení přátelé Arcibiskupského gymnázia,

na úterý (8. 6.) a středu (9. 6.) příštího týdne připadly těsně po sobě dvě významné hudební akce. Těsně před středečním závěrečným koncertem AG, který se bude konat v budově školy a na který jste již byli upozorněni, bude v úterý předcházet benefiční koncert v kostele sv. Ludmily. Vystoupí na něm s velmi kvalitním programem sdružení Collegium 419, které je mj. spojeno těsnými osobními vazbami s prvními absolventy obnoveného Arcibiskupského gymnázia (maturitní ročník 1996).

Včera v úterý 25. 5. od 13.00 proběhla ve školní kapli Hudební přehlídka Talentů AG, přišlo se podívat i několik externích návštěvníků, vystoupením přihlížely a výkony hodnotily vyučující HV Pavla Výborná, Leona Saláková a Marie Kroftová.

Vážení přátelé AG,
přiblížily se toužebně očekávané prázdniny a dovolené a před nimi
závěrečný školní koncert (akademie),
na který vás tímto srdečně zveme. Bude se konat
ve středu 9. 6. ve školní kapli od 17.30.

Škola získala statut Informačního centra MŠMT.

Škola byla certifikovaným školícím střediskem pro školení kategorie Z (č. 945) a P (č. 668) SIPVZ. Specializujeme se na využití open-source programů: OS GNU/Linux, Openoffice.org, GIMP a pod.

Kurzy je možné pořádat v naší učebně nebo v případě hromadné přihlášky i na domovské škole uchazečů. V případě zájmu kontaktujte Lukáše Bernarda.


7. 5. 2004 družstvo AG zvítězilo na 8. ročníku v TURNAJI ZAMĚSTNANCŮ PRAŽSKÝCH GYMNÁZIÍ V ODBÍJENÉ. V konkurenci 9 gymnázií, po odehrání 5 vítězných utkání, jsme získali zápis na putovní pohár.

Pavla Synovcová

V rámci cyklu Tématické dny se 22.4. uskutečnil první den a to Den modré. Téma barvy bylo vybráno proto, že skýtalo široké pole možností každému, kdo se chtěl zapojit. Cílem nebyla jen hra, obraz, živé divadlo, využití situací s modrými aktivitami spojenými, ale hlavně pokus uchopit nějaký fenomén (v tomto případě modrou barvu) v jeho celistvosti, věnovat mu mimochodem den.

Dne 15. 4. proběhla ve školní kapli výstava spojená s třídními schůzkami. Myslím, že s velkým úspěchem.

Chtěla bych takto poděkovat všem, kteří mi nesmírně trpělivě a s nasazením svého volna i sil obětavě pomáhali tuhle myšlenku uskutečnit, patří jim můj upřímný dík stejně jako všem, kdo ji přišli podpořit svou návštěvou.

Jedině za trpělivé spolupráce, které si velmi cením, mohla vzniknout krásná atmosféra tohoto večera.

Jablunkovsko
27. - 30. 5. 2004
4. díl cykloseriálu kolem republiky.

V pondělí 19.4.2004 jsme získali statut Informačního střediska MŠMT. Stali jsme se střediskem číslo IC/021 se zaměřením na podporu využití Linuxu a open-source technologií ve výuce a infrastruktuře školy. Blížší informace o Informačních střediscích na www.e-gram.cz.

Druhá část cykloseriálu Tria pollon je za námi. Za fotografie děkujeme Tomášovi Drbohlavovi. Račte se podívat.

Uteklo to rychle, ale už je tomu rok co jsem ve škole zpřístupnil školní e-maily přes šifrované HTTPS. Po roce skončila platnost původního ssl certifikátu, který jsem k tomu vytvořil. Proto jsem nyní vygeneroval nový s delší dobou platnosti. Stáhnout si ho můžete zde.

Lukáš Bernard


Zveřejňujeme výsledky soutěže Matematický KLOKAN na AG.Fotografie šesti děl vybraných pro komorní aukci v rámci třídních schůzek.

Pro školní rok 2005/2006 ukončil nepovinný předmět taneční výchova svoji činnost.


Rok 2004/2005


Nepovinný předmět taneční výchova již na AG existuje od jeho znovuzaložení, a to pod vedením Mgr. Jiřiny Rákosníkové. Její zásluhou se mohou studentky a studenti setkávat s výrazovým i klasickým tancem a objevit nejen výhodu, ale i krásu a kouzlo kultivovanosti projevu. V letošním roce v něm pracují studenti 3., 5., 6. a 8. ročníku, dívky a chlapci takřka stejnou měrou, taneční výchova se tedy těší i v dnešní době stálému zájmu.

Pro školní rok 2005/2006 byl orchestr přeřazen mezi nepovinné - placené předměty. Orchestr AG ukončil svoji činnost.

Naše škola vyhrála 1. místo v krajském kole soutěže školních webových stránek organizované společností Autocont online. Slavnostní vyhlášení výsledků semifinálového kola proběhlo 31. března 2004 v 9 hod. v budově Nové radnice pražského magistrátu. V konkurenci 44 škol, které se do soutěže přihlásily z Prahy, na druhém místě skončila Základní škola s RVJ, Praha 4 (http://www.zs-jeremenkova.cz) a na třetím Gymnázium Jižní Město, Praha 4 (http://www.gjm.cz).

Postupujeme do celostátního kola, ve kterém se utká 14 vítězů krajských kol a 7 vítězů hlasování veřejnosti po Internetu.

Novinka - komorní aukce vybraných děl
(zařazena pro velký zájem o věc a za podpory Rady rodičů a Rady školy)

15. 4. 2004
Velikonoční prodejní výstava studentských výtvarných děl
v kapli školy

(spojená s třídními schůzkami)Vážení rodiče a přátelé školy, přijďte se podívat, co umějí vaše děti a ostatní naši studenti, uvidíte je z jiné stránky než obvykle. Zároveň budete moci koupí výtvarné práce svého či jiného dítěte nejen získat zajímavé dílko či dílo, ale i sponzorsky podpořit školu.

TRIA POLLON aneb Tři z mnoha,
cykloseriál 2003/04.

Druhý díl - Mamutí stromy v Čechách, sobota 17. 4. 2004

V krajském kole soutěže o nejlepší školní webové stránky, pořadané odborem školství MHMP ve spolupráci s Autocontem naše stránky získaly jednu z deseti nominací, tedy umístily se mezi desítkou nejlepších.

Dominik Landkammer byl zvolen v prvním kole, a protože nemá protikandidáta, je další (středeční) kolo nadbytečné, a nebude se tedy konat. Svoji funkci nastoupí Dominik Landkammer po té, co jeho předchůdce ukončí studium na AG.

Po roce dochází opět k volbě zástupce zletilých studentů do Rady školy AG. Rada školy byla ustanovena v březnu minulého roku postupným jmenováním a volbou jejích současných členů. Naše rada školy je šestičlenná a je rozdělena na třetiny. Každá třetina reprezentuje jistou část gymnázia. Dva zástupci jsou jmenováni zřizovatelem (v případě AG je to Arcibiskupství pražské), další dva jsou zvoleni pedagogickým sborem ze zaměstnanců školy. Poslední dva jsou zástupci studentů. Jsou jimi jeden rodič za nezletilé studenty a jeden zletilý student. Zástupce zletilých studentů je volen ostatními zletilými studenty. V nadcházející volbě se bude rozhodovat právě o tomto zástupci.

Když byla v prvních letech po změně režimu znovuzaložena naše škola, pečoval o její duchovní stránku jezuitský řád. K propojení Arcibiskupského gymnázia a farnosti sv. Ludmily došlo za P. Artura Matuška, když mu byly svěřeny zároveň funkce administrátora farnosti a školního spirituála.

Vážení návštěvníci internetových stránek Arcibiskupského gymnázia,
chtěli bychom postupně prezentovat alespoň některé práce, které vytvořili studenti naší školy během posledních let v rámci historického semináře pod záštitou mezinárodního programu Sokrates.

1. Korunní kolokvia
úterý 24. února 2004 od 15.00 hod. do 16.30 hod. v kapli AG
téma: Vina a hřích
přednášející: doc. ThDr. Jiří SkoblíkHledáme informatika ke správě školní sítě na celý nebo i částečný úvazek.


Díky pohotovým fotografům můžeme nabídnout fotografie ze zimního táboření v teepee, pořádaného 14 - 15/2/2004 u Cholupic.

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2003-2004


po projednání v komisi vypracovali:

  • Mgr. P. Gereon Tomáš Biňovec, O.Praem., spirituál školy
  • Mgr. et Mgr. Věra Pabištová, předsedkyně komise náboženské nauky
ZIMNÍ TÁBOŘENÍ 14 - 15/2/2004
Podařilo se rozchodit pravidelné vyvěšování aktuálního suplování a rozvrhů na internetové stránky školy. Odkazy najdete na horní liště - ::Rozvrh:: a ::Suplování:: .


Vánoční koncert, který se konal dne 18.12.2003 a jehož přípravu měla na starosti především prof. Marie Kroftová, proběhl velmi úspěšně.

Byl spojen s benefiční akcí, jejímž cílem je shromáždit finanční prostředky na obnovu vstupu do budovy. Výtěžek z koncertu byl téměř přesně 30000,-Kč. Dohromady se tak už podařilo na obnovu vstupu shromáždit 190000,-Kč (150000,-Kč dar od nadačního fondu Most naděje, 10000,-Kč od soukromé osoby). Všem dárcům upřímně děkuji.

Richard Mašek, ředitel školy

Arcibiskupské gymnázium
ve spolupráci s nadačním fondem sv. Ludmily sv Vás dovolují pozvat na

IX. MATURITNÍ PLES

pořádaný v úterý 17. února 2004 od 20 do 02 hodin v Národním domě na Vinohradech.

Horní ČERMNÁ 30/1 - 1/2/2004

Víkend pro starší na Lanškrounsku.

KLEŤ so 17.1.2004

Běžkařská provětrávka s alpskou vyhlídkou.

Rozpis akcí na příští půlrok.