Výsledky adventní SOUTĚŽE V ORIENTACI V BIBLI

Druhé kolo naší olympiády v orientaci v Bibli se konalo v pátek 12. prosince 2004, z 57 soutěžích postoupilo 12 studentů a 1 vyučující. V pátek 17. prosince jsme v knihovně AG slavnostně vyhlásili výsledky a předali ceny vítězům i dalším zúčastněným.

Výsledky:

 1. místo: Klára Sochová, III. B
 2. místo: Jana Mošnerová, V. B
 3. místo: Vojtěch Kolomý, V. B
 4. místo: Zuzana Žádníková, III. A
 5. místo: Marie Chrástecká, V. B
 6. místo: Klára Jarolímková, III. B
 7. místo: Klára Kochová, V. B
 8. místo: Lucie Mošnerová, V. B
 9. místo: Eva Brichová, III. B
 10. místo: Františka Schormová, III. B
 11. místo: Tereza Pištorová, III. B
 12. místo: Pavel Taufer, III. A


Magdalena Černá ze III. B se bohužel nemohla, podobně jako pí. Mgr. Václava Nebeská, druhého kola zúčastnit. Mimo pořadí se jí však zúčastnil Pavel Taufer ze III. A, který z důvodu nemoci nemohl absolvovat první kolo.

Při hodnocení hrála roli správnost odpovědí a rychlost, s jakou odpovědi byly nalezeny, chybná odpověď i při rychlejším čase posouvala soutěžícího na nižší místo. V případě všech správných odpovědí i v případě shodného počtu omylů rozhodoval o umístění čas.
Za pomoc a kontrolu času v druhém kole soutěže děkuji Jiřímu Cermanovi z V. B.

Děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili, a blahopřeji těm, kteří se umístili na prvních místech, ale současně i ostatním tohoto druhého kola, protože postup byl podmíněn správností všech odpovědí v prvním kole.
Všichni zúčastnění obdrželi malou pozornost a ti, kteří se umístili na prvních místech i věcný dar - mohli si vybrat ze tří nabídnutých knih.

Soutěž nám ukázala, jak se vyznáme v označení kapitol i veršů Písma sv. i zda si nepleteme jednotlivé biblické knihy. Musím podotknout, že se účastníci druhého kola nedali zmást jedním zvlášť nečekaným chytákem. Atmosféra byla příjemná, zdravě soutěživá, ale přátelská, usměvavá. Budeme se těšit zase na příští rok.

Při této příležitosti mi dovolte popřát Vám opravdu radostné, voňavé a šťastné vánoční svátky, pokojný čas smíření. Ať ho můžete prožít v blízkosti těch, které máte rádi. A pro nový rok, který zanedlouho vejde v bránu, přeji dar zdraví, osobní spokojenosti i lásky. Bůh Vás provázej.

Věra Pabištová


Fotky z předání cen: