Otevíráme další KORUNNÍ KOLOKVIUM

Téma: 

Milí studenti a absolventi, vážení rodiče, kolegové, přátelé a příznivci Arcibiskupského gymnázia, otevíráme další KORUNNÍ KOLOKVIUM - Kdo hledá, nalézá.

Téma tentokrát zní HISTORIE TRESTNÍHO POSTIHU, obecné i kanonické sankce.

Hostem bude oborník na slovo vzatý - prof. JUDR. ThDr. Miroslav ZEDNÍČEK, právník, teolog, psychoterapeut, který zasvěceně zodpoví i Vaše dotazy.

S prof. JUDr. ThDr. Zedníčkem jsme se mohli potkávat na KTF UK v Praze jako přednášejícím a examinátorem v oboru kanonické právo, ale i přednášejícím forenzní lékařství, psychosomatiku a psychoterapii. Partnery pana profesora k diskusi budete Vy všichni.

Naše Korunní kolokvium se koná ve čtvrtek 25. listopadu 2004 - od 15.00 do 16.30 hod. v budově Arcibiskupského gymnázia, Korunní 2, Praha 2.

Nenechte si ujít příležitost setkat se s erudovaným odborníkem nad velmi zajímavým a aktuálním tématem - i pro zájemce z řad laiků, tématem zasahujícím vždy život společnosti, tedy i každého z nás.

I toto kolokvium jistě přispěje k rozšíření našich vědomostí a k celistvějšímu pohledu na chápání dobra a zla v dějinách. Všichni jste srdečně zváni a spolu s panem prof. Zedníčkem se na Vás těšíme.


Historie trestního postihu
téma historické, kanonicko-právní
od Chammurapiho po současnost


- téma jistě zaujme historiky, právníky i teology, ale i všechny, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti v oblasti - v ČR i v Evropě - dnes velmi aktuální, učitele dějepisu, občanské výchovy, základů společenských věd, v neposlední řadě též studenty připravující se k přijímacím zkouškám na vysoké školy
- mnozí z nás jsme studovali právo a trestní postihy z určitého úhlu pohledu - pan profesor nabídne syntézu

rámcová struktura
- téma bude pojato chronologicky
- od práva a trestů starověkých Babylóňanů, Chetitů, přes postihy v právu římském, kanonickém, právu středověké Evropy i právu období novověkého až po naši současnost

dozvíme se tak např.
- že základ interdiktu má svůj počátek v římském právu a že se jednalo o zákaz dát oheň a vodu
- o rozdílu mezi interdiktem v době života M. Jana Husa a v době současné
- že exkomunikace není vyloučení z Církve, jak uvádějí učebnice dějepisu i slovníky cizích slov či jiné slovníky
- co je tzv. volné uvážení apod.
- že postihy v moderní Evropě byly kanonicko-právní
- bohužel i o trestech smrti
atd. atd.

- přestože jde o téma velmi vážné, s panem profesorem se určitě i zasmějeme
- můžeme se také informovat o důsledcích trestních postihů na lidskou psychiku
- prostor k diskusi bude otevřen


Věra Pabištová