Zpráva o premiéře velikonoční výstavy 2004

Téma: 

Dne 15. 4. proběhla ve školní kapli výstava spojená s třídními schůzkami. Myslím, že s velkým úspěchem.

Chtěla bych takto poděkovat všem, kteří mi nesmírně trpělivě a s nasazením svého volna i sil obětavě pomáhali tuhle myšlenku uskutečnit, patří jim můj upřímný dík stejně jako všem, kdo ji přišli podpořit svou návštěvou.

Jedině za trpělivé spolupráce, které si velmi cením, mohla vzniknout krásná atmosféra tohoto večera.

Statistika:

  • Vybráno a vystaveno celkem 154+6 prací
  • Souhlas s prodejem 124+6 prací
  • Prodáno 77+6 prací

  • Z prodeje se získalo 9 180.-
  • Z aukce se získalo 2 750.-
  • Z dobrovolného vstupného 3 652.-
  • Celkem 15 582.-Marie Kroftová

Následuje několik obrázků: