Zpráva o prodejní Jarní výstavě studentských prací 2005,

Téma: 

která proběhla ve čtvrtek 14. 4. 2005

Vážení rodiče, přátelé, studenti, absolventi a kolegové,

chtěla bych vám takto podat stručnou zprávu o druhém ročníku loni s úspěchem započaté akce, jejímž cílem je prezentace a propagace výtvarných schopností studentů AG a ekonomická podpora jejich různorodých výtvarných aktivit.
I letos bylo AG při takto ozdobených schůzkách místem setkávání rodičů, absolventů, přátel, v laskavé atmosféře vstřícnosti a vzájemného pochopení. Projevila se i trocha sportovního ducha při aukci vedené nezapomenutelnou dvojicí osvědčených licitátorů. V letošním roce jsme vystavili cca 2x více děl než loni a také jsme více utržili.

Takže všem vám patří upřímné: zaplať Pán Bůh.

Podrobněji:

Taková akce je možná jen při velkém nadšení a nevšedním nasazení vyučujících zvláště estetických předmětů, za které jim opravdu ze srdce děkuji.
Dále chci poděkovat všem kolegům a ostatním, kteří nás i děti podpořili svou přítomností, nadšením i pochvalou, všem studentům, kteří pomáhali s instalací a nabídli svá díla k prodeji ve prospěch školy (EV), všem studentům, kteří se obětavě a s reprezentativním vystupováním podíleli na organizaci výstavy, těm, kteří svým vystoupením zkrášlili vernisáž, a především rodičům, kteří tuto akci přijali za svou a podporují nás skrze ni.

Sled událostí a účastníci:

  • Otevření výstavy jemným úvodním slovem Andrey Angelové o smyslu a organizaci akce
  • Vystoupení Jana Hajiče - Beethoven (sonáta Malá pathetická) aj., ukázka dramatizace slovensko-české pohádky o dědu Vševědovi v podání studentů lll. A (připravila Veronika Valíková)
  • Slovo ředitele školy
  • Komorní aukce 5 vybraných děl v režii nenapodobitelného licitátora Antonína Žváčka a Andrey Angelové, líčící díla vpravdě s uměleckým citem (nejúspěšnější - malba temperou od Marie Kindermannové ze VI. B, Mísa s ovocem)
  • Rozchod rodičů do tříd; dále výstavou po celý večer procházeli jednotliví zájemci a návštěvníci, za pomoci obětavých studentů z V. B, kteří spravovali seznamy děl, koupí a finance
  • Výdej děl, jejich balení a vydávání potvrzení s nasazením prováděli Květa Podškůbková, Andrea Angelová a Marie Kroftová se studenty V. B
  • Publicitu zajišťovali titíž a Lukáš Bernard
  • Výběr děl, přípravu, aranžmá a instalace obstaraly Květa Podškůbková a Andrea Angelová, organizaci Marie Kroftová, dramatické vystoupení Veronika Valíková, hudební Jan Hajič
  • Nepostradatelná byla podpora rodičů v oblasti právního a daňového poradenství, ale i jejich nadšení, přijetí akce
  • Stejně nutná byla i chuť mnoha studentů věnovat svá díla škole a zkusit si výstavu na vlastní kůži

Statistika:

Vybráno a vystaveno celkem 387+5 prací
Souhlas s prodejem 328+5 prací
Prodáno 111+5 prací

Z prodeje se získalo 13 720.-
Z aukce a darů se získalo 4 250.-
Z dobrovolného vstupného 3 130.-
Celkem 21 100.-

Využití prostředků:

Podle rozhodnutí ředitele školy je určeno 8 tis. na potřeby pro výtvarnou výchovu, 11 tis. na hrnčířskou pec, 1 tis. na pomůcky pro HV, zbytek tvoří rezervu pro případné další aktivity EV (dramatické aj.).

Marie Kroftová