Výstava

Články k tématu Výstava

Obrázek k článku Bolest v dílech studentů 5.A

Díla studentů 5.A v návaznosti na výstavu Mikuláše Medka. Téma bolesti prostupuje celým dílem MM. Zadání znělo – výtvarné ztvárnění bolesti.

která proběhla ve čtvrtek 14. 4. 2005

Vážení rodiče, přátelé, studenti, absolventi a kolegové,

chtěla bych vám takto podat stručnou zprávu o druhém ročníku loni s úspěchem započaté akce, jejímž cílem je prezentace a propagace výtvarných schopností studentů AG a ekonomická podpora jejich různorodých výtvarných aktivit.
I letos bylo AG při takto ozdobených schůzkách místem setkávání rodičů, absolventů, přátel, v laskavé atmosféře vstřícnosti a vzájemného pochopení. Projevila se i trocha sportovního ducha při aukci vedené nezapomenutelnou dvojicí osvědčených licitátorů. V letošním roce jsme vystavili cca 2x více děl než loni a také jsme více utržili.

Takže všem vám patří upřímné: zaplať Pán Bůh.

Jarní výstava dětských prací, spjatá s třídními schůzkami 14. 4. 2005 od 16.30 ve školní kapli

Vážení rodiče a přátelé AG, blíží se naše jarní třídní schůzky, a tak bych vás ráda pozvala. Přijďte se v ten den podívat také, co umějí vaše děti a ostatní naši studenti, uvidíte je z jiné stránky než obvykle. Zároveň budete moci koupí výtvarné práce svého či jiného dítěte nejen získat zajímavé dílko či dílo, ale i sponzorsky podpořit školu. Z loňského výtěžku jsme připlatili zejm. na kruh, hlínu a nástroje pro tváření.

Dne 15. 4. proběhla ve školní kapli výstava spojená s třídními schůzkami. Myslím, že s velkým úspěchem.

Chtěla bych takto poděkovat všem, kteří mi nesmírně trpělivě a s nasazením svého volna i sil obětavě pomáhali tuhle myšlenku uskutečnit, patří jim můj upřímný dík stejně jako všem, kdo ji přišli podpořit svou návštěvou.

Jedině za trpělivé spolupráce, které si velmi cením, mohla vzniknout krásná atmosféra tohoto večera.Fotografie šesti děl vybraných pro komorní aukci v rámci třídních schůzek.

Novinka - komorní aukce vybraných děl
(zařazena pro velký zájem o věc a za podpory Rady rodičů a Rady školy)

15. 4. 2004
Velikonoční prodejní výstava studentských výtvarných děl
v kapli školy

(spojená s třídními schůzkami)Vážení rodiče a přátelé školy, přijďte se podívat, co umějí vaše děti a ostatní naši studenti, uvidíte je z jiné stránky než obvykle. Zároveň budete moci koupí výtvarné práce svého či jiného dítěte nejen získat zajímavé dílko či dílo, ale i sponzorsky podpořit školu.