Organizace třídních schůzek ve středu 10. listopadu


Zveme rodiče a zákonné zástupce žáků na třídní schůzky k prvnímu čtvrtletí.


Program:
17.45 - Společné zahájení třídních schůzek ve školní kapli s vedením školy a výchovnou poradkyní.
18.00 - Třídní schůzky v jednotlivých třídách podle harmonogramu.

Harmonogram:

I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B
18.00 Se Sn Ča Ch Sy Br Al Kh Du Ne Tm Ha Kp An Ši
18.15 Hk Kf Ča Šp/Pv Ln St Bd Vá/Se Du Ši Jř/Ta Vk Al Tm Pi/Kv An
18.30 Pv La/Šp Sn Kf Vk Li Jř/Vá Ne Br Mz Ši Se/Rů Ln Al Pb Ha/Kv
18.45 Be Du Pb Kh Vá/Mi Pv/La Mz Ča Jř/Hl Kf Li Ši Šp/Rů Se/Hk Ln Bi
19.00 Kn Pb Kh Be Du Ča Ši Mz Tm Jř/Se Vá/Li La/Ta Kp Ta Bi Ln
19.15 An/Sa Be Hr Pb Ha/Li Kh Rů/Mi Ši Ch Sy Mz Du Tm Kv/Jř Se/Bh Šp/Ta
19.30 Pb Kn Ch Sy Kh Pš/Kf Re Kv/Hl Mz Šp/Mi Du Ku Ši La Be UhPoznámky:

1. U půlených hodin jsou na tentýž čas určeni dva vyučující. Počítá se se s tím, že přijdou do třídy společně a každý se bude věnovat rodičům žáků ze své poloviny.

2. Z časových důvodů se ve třídě nebudou moci vystřídat všichni vyučující. Do harmonogramu byli přednostně zařazeni příslušní učitelé hlavních předmětů (ČJ, M, jazyky).