Beseda o třetím odboji

Téma: 

Ve čtvrtek 30. září 2004 se uskutečnila beseda se studenty vyššího gymnázia na stále živé téma, zda u nás v 50. letech existoval protikomunistický odboj. Hlavními hosty diskusního dopoledne byli člen legendární skupiny bratří Mašínů Milan Paumer a režisér dokumentarista Martin Vadas.

Studenti se zájmem vyslechli autentické svědectví o teroru, který komunisté po roce 1948 rozpoutali proti vlastnímu národu, a o několika málo statečných, kteří neváhali postavit se jejich barbarství se zbraní v ruce. Hosté ochotně odpovídali na přímočaré dotazy studentů a byli odměněni dlouhým potleskem. Na závěr je Milan Paumer vyzval:Dnes máte lepší zbraň než bouchačky, máte volební právo. Choďte proto ke každým volbám a vyvěšujte 28. října státní vlajku.