KORUNNÍ KOLOKVIA - Kdo hledá, nalézá.

Téma: 

1. Korunní kolokvia
úterý 24. února 2004 od 15.00 hod. do 16.30 hod. v kapli AG
téma: Vina a hřích
přednášející: doc. ThDr. Jiří Skoblík


otevřeno pro:

  • studenty vyššího gymnázia
  • učitele v AG
  • rodiče našich studentů
  • učitele na středních školách v Praze
  • farníky od sv. Ludmily


hlavní téma: Vina hřích
možná dílčí témata: vnímání mravního požadavku ve svědomí; problematika omylu a kompromisu; otázka svobody vůle, volby; negativní odpověď na mravní požadavek; selhání; situace problému v dnešním cítění, otázka tajemství možnosti hříchu (může mít hřích nevěřící člověk?); k teologickému rozměru lidské viny; cesta k pozitivní odpovědi na mravní požadavek překonáním viny obrácením a odpuštěním; Boží milost; vedlejší dílčí témata: úvahy o rozlišování hříchů; příležitost ke hříchu; nedokonalost...

všichni jste srdečně zváni