Boží trojice a duchovní život

Téma: 

Milí studenti a absolventi, vážení rodiče, kolegové, přátelé a příznivci Arcibiskupského gymnázia, pokračujeme v našich KORUNNÍCH KOLOKVIÍCH Kdo hledá, nalézá.

Slíbené téma - Dogmatická teologie je nedogmatická - jsme blíže specifikovali. Setkáme se s prof. Ctiradem Václavem POSPÍŠILEM Th.D., vynikajícím odborníkem s darem slova, nad tématem BOŽÍ TROJICE A DUCHOVNÍ ŽIVOT. Prof. Pospíšil Th.D. v současné době přednáší dogmatickou teologii na CMTF UP v Olomouci, KTF UK v Praze a HTF UK v Praze a zasvěceně zodpoví i Vaše dotazy. Naše Korunní kolokvia se konají v pondělí 18. října 2004 - od 16.30 do 18.00 hod. - v budově Arcibiskupského gymnázia, Korunní 2, Praha 2. Nenechte si ujít příležitost setkat se se skvělým, erudovaným odborníkem nad velmi zajímavým tématem - i pro zájemce z řad laiků, tématem vztahujícím se k životu každého z nás, ať už si to uvědomujeme, či nikoli, tématem, které osloví, možná překvapivě, všechny, kdo jen trochu přemýšlejí o životě. Tato kolokvia jistě přispějí nejen k rozšíření našich vědomostí, ale i k hlubšímu prožívání našeho života. Všichni jste srdečně zváni a spolu s p. prof. Pospíšilem se na Vás těšíme.


BOŽÍ TROJICE
- nejtěžší téma v teologii?
- má nauka o trojjediném Bohu význam pro život člověka, odráží se nějakým způsobem v jeho osobním i společenském životě, v jeho přáních, touhách, milování, v jeho svobodě a volbě, ve schopnosti vcítění, mezilidských vztazích, uspořádání společnosti apod.?

I. Kant kdysi řekl, že
z nauky o Boží Trojici nelze pro praktický život vyvodit vůbec nic - sic!
- poslechněme si, jak jeho výrok rozbije p. prof. Pospíšil Th.D.

rámcová struktura:

  • trinitologie - jak přiblížit tajemství Boží Trojice, význam pro každodenní život člověka
    Trojjediný Bůh - jako základ naší svobody, vztahovosti, empatie, atd. atd.

  • co je Bůh - nelze oddělit 3 věci: evangelijní praxi, univerzalismus, Boží Trojici
    viz - Mt 28,19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

  • trinitární schéma sv. Bonaventury


Věra Pabištová