Plán duchovních aktivit 2004/2005Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2004-2005


1. Exercicie pro oktávy
- oktáva A: 31. 1. 2005 - 3. 2. 2005
- oktáva B: 3. 2. 2005 - 6. 2. 2005
- exercitátor: Mgr. P. Gereon Tomáš Biňovec, O.Praem., spirituál školy
- místo - zřejmě Štěkeň, bude upřesněno

2. Rekolekce pro vyučující, popř. i pro ostatní zaměstnance školy
30. 11. 2004 - 13.00-17.30 hod., fara, Jugoslávská 27
25. 2. 2005 - 13.00-17.30 hod., fara, Jugoslávská 27
- povede spirituál školy P. Gereon T. Biňovec

3. Kulturně sportovně duchovní výlet pro vyučující a jejich rodinné příslušníky
- 7. 5. 2005
- téma a místo budou upřesněny

4. Školní bohoslužby
a) každý pátek v 7.30 hod. ve školní oratoři
první pátek v měsíci bude mše sv. tradičně u sv. Ludmily
- celebrant - spirituál školy P. Gereon T. Biňovec
b) bohoslužby o významných dnech šk. roku a o zasvěcených svátcích (hodina může být upřesněna)
1.9. 2004 - mše sv. na zahájení šk. roku (sv. Ludmila) - v 9.00 hod.
16.9.2004 - Den církevního školství (sv. Ludmila) - v 9.00 hod.
8.12.2004 - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (šk. kaple) - ve 12.00 hod.
6.1.2005 - Slavnost Zjevení Páně (školní kaple) - ve 12.00 hod.
31.1.2005 - ekumenická bohoslužba (školní kaple) - v 9.00 hod.
9.2.2005 - Popeleční středa (školní kaple) - ve 12.00 hod.
23.3.2005 - středa Svatého-pašijového týdne - křížová cesta (sv. Ludmila)- ve 12.00 hod.
16.5.2005 - svatodušní pondělí (školní kaple) - ve 12.00 hod.
30.6.2005 - děkovná mše sv. na zakončení šk. roku (sv. Ludmila) - v 9.00 hod.
- celebrant - spirituál školy P. Gereon T. Biňovec
- po dohodě - celebrant či koncelebrant - P. Pavel Kuneš

5. Kdo hledá, nachází.
Korunní kolokvia

- třikrát (příp. čtyřikrát ročně - předpokládané termíny: říjen či listopad, únor, duben)
v budově AG - den i čas budou upřesněny
téma prvních kolokvií: Boží Trojice a duchovní život,
host: prof. Ctirad Václav Pospíšil Th.D.,
v pondělí 18. 10. 2004 od 16.30 do 18.00 hod.
- otevřeno pro vyučující, studenty vyššího gymnázia, absolventy, rodiče našich studentů,
širší učitelskou obec pražskou, přátele a příznivce AG

6. Rozhlasové relace: Ze šuplíku Otce Pavla
- hovořit bude P. Pavel Kuneš, cca 2-4 minuty
- každou středu - na začátku 4. vyuč. hodiny, tj. v 11.10 hod.

7. Duchovní program
- každé úterý: pro nižší gymnázium 4. vyuč. hodina, pro vyšší gymnázium 5. vyuč. hod.
- otevřeno základně pro studenty a vyučující AG

8. Soutěže, exkurze, výlety pro studenty, poutě, vzdělanostní přednášky apod.
- soutěž ve znalosti Bible Stezka písmáků
korespondenční kolo: říjen 2004 - v AG
celorepublikové kolo: listopad 2004 - místo: Praha
- školní soutěž v orientaci v Bibli - v AG - říjen 2004
- ostatní - bude realizováno v rámci předmětu náboženská nauka a v rámci náplně čin-
nosti spirituála školy v průběhu šk. roku
- termíny budou stanoveny podle aktuální nabídky, zájmů a potřeb studentů a možností
vyučujících


Poznámka: Na Den péče o duši jsme nezapomněli, a přestože se setkal se zájmem studentů i vyučujících, nebude ho bohužel možno v letošním šk. roce realizovat z důvodu vysokého prac. vytížení spirituála naší školy.

Vypracovala: Mgr. et Mgr. Věra Pabištová