Zápisy RR

Zápisy z jednání Rady rodičů.

Články k tématu Zápisy RR

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 27.2.2014

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 13.11.2013

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 12.6.2013

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 10.4.2013

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 14. listopadu 2012

Zápis
ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze
ze dne 3. května 2012

Zápis
ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze
ze dne 21.2.2012

Zápis
ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze
ze dne 24.11.2010

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 6.4.2011
Přítomni: dle prezenčního seznamu - 9 přítomných
Dne 6.4.2011 se v době od 18:00 do 20:45 hod. uskutečnilo v budově gymnázia zasedání členské schůze občanského sdružení Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze.

Stránky