Jednání Rady rodičů dne 12.11. 2014 – zápis

 1. Přítomní dle přiložené prezenční listiny

 2. Hlasování o nových členech – noví členové byli jednomyslně přijati: Júlia Černohorská a Dagmar Šenová za I.A, Miroslav Friml a MUDr. Miloslav Zvonař za I.B a Milan Herian za I.C.

 3. Odchod z Rady: Andrea Gregorová a Radmila Iblová.

 4. Volba předsednictva Rady rodičů: předsednictvo Rady bylo jednomyslně zvoleno ve složení:

  • Předsedkyně Šárka Konečná
  • Místopředsedkyně Šárka Adámková
  • Pokladník Miroslav Friml
  • Revizní komise Jiří Marušiak a Marie Kotrlá (nepřítomna)
  • Členové Miloslav Zvonař, Jana Nováková (nepřítomna), Milan Herian, Jana Rosenbaumová
 5. Příspěvky na činnost RR ve výši 200 Kč prosím pošlete na účet RR.

 6. Stanovy RR obsahují nepřesnosti. P. Herian se nabídl, že upozorní na rozporná místa a na příští schůzce RR se jimi budeme zabývat.

 7. Návrhy na činnost Rady v roce 2014/15 --- detaily níže

  • Akademie (červen 2015) – studenti sext požádali RR o spolupráci formou sponzorství
  • Almary (prosinec 2014) – viz níže
  • Sběr víček (neustále) – p. Herian má vhodný cíl pro víčka a je ochotný se ujmout jejich využití. Detaily si p. Herian domluví s p. zástupcem Málkem.
  • Volba nejhezčí třídy (duben 2015) – RR je pro pokračování, na detailech se domluví na jarní schůzce.
  • Cena RR (2. pololetí) – RR je pro pokračování, na detailech se domluví na jarní schůzce.
 8. Informace školy

  • Nové webové stránky školy budou brzy zprovozněny
  • RR může získávat podněty pro činnost i přes Žákovskou radu (Tereza Martinovská)
  • Škola chce investovat do opravy tělocvičny i do rekonstrukce dvorku. Bohužel nemá dost peněz.

Vyvětrejte almary 8.12.2014

Tradiční akce s načasování do Adventu. Sběr příspěvků proběhne od středy 3.12. do neděle 7.12.

Prodej příspěvků (cokoliv vhodného do domácnosti nebo na sebe) 8.12. od 16 hod.

Neprodané zbytky: dříve zajišťovala pí. Gregorová. Zkusíme, jestli by tuto službu mohla zajistit i letos. (projednávali jsme až po odchodu pí. Gregorové)

Prosím kontaktujte všichni rodiče ve svých třídách: akci je třeba přidat na známosti. Zároveň se i další rodiče mohou podílet na přípravě (v neděli odpoledne) a samotném prodeji!

p. Herian nabídl pekařský sponzoring.

Pí. Adámková zajistí koordinaci akce.


 

Galerie: