D

Články k tématu D

18. 11. Proběhla v aule školy vzpomínková akce na oba listopady -17. listopad 1939 i 17. listopad 1989.

Karel Pacovský, student sexty B, získal 2. místo v literární soutěži Zítra odcházíme.

Blahopřejeme!

Dne 2.2. 2011 proběhlo obvodní kolo olympiády z dějepisu. Vojtěch Kovář ze 4.A v těžké konkurenci mnoha ostatních soutěžících zvítězil, Anna Doležalová ze 4.A se umístila na pátém místě, Adam Nejedlý ze 3.B na šestém a Ondřej Hudák ze 4.B na desátém místě. Všem účastníkům srdečně blahopřejeme!

Projekt Příběhy bezpráví v roce 2010 přibližujeme tentokrát především pohledem zúčastněných studentů:

SETKÁNÍ S PAMĚTNÍKY

Také během letošního školního roku se studenti historického semináře (HS), tercie B, sexty B a septimy A účastnili průběžně různých aktivit, které přispěly k jejich hlubšímu poznání našich novodobých dějin. Postupně navštívili zajímavé expozice v Památníku na Vítkově (HS, septima A, tercie B), ve Strahovském klášteře (na téma Církev v období totality - HS), v Armádním muzeu na Žižkově (Období 1914 - 1945 - HS, obě septimy, sexta B, tercie B) a Památník heydrichiády (HS, septima A).

V letošním školním roce zastupovala naši školu v soutěži SOČ (obor historie) Monika Vernerová, studentka V. A, se svou prací Svatořečení Anežky České 1989 a jeho vliv na Sametovou revoluci. Zajímavé téma z novodobých dějin zpracovala nejen na základě dostupné literatury, ale využila i původního osobního svědectví pamětníků.

V krajském kole získala Monika - mimo jiné díky výborné ústní obhajobě - 1. místo, a tak úspěšně reprezentovala naši školu také v kole celorepublikovém.
Srdečně blahopřejeme!
Hana Almerová

SETKÁNÍ sext a septim AG s policejním radou pplk. JUDr. MILOSLAVEM DOČEKALEM - ZPRÁVA

V úterý 16. února 2010 se studenti obou sext a septim, v rámci prevence patologických jevů, zúčastnili v Divadle U Hasičů setkání s emeritním policejním radou pplk. JUDr. Miloslavem Dočekalem. Pan pplk. pracoval jako šéf oddělení zabývající se násilnou trestnou činností na 1. sekci kriminální policie, byl členem Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí. Tématem byl islám, terorismus a kriminalita.

Výsledky ze školního a okresního kola.

Studenská porota (blíže viz www.jedensvetnaskolach.cz) udělila jednu z Cen Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu plukovníku Stanislavu Rejtharovi in memoriam (navrženému Danielem Ortem, 5. B). Cenu přebrala osobně paní Olga Bezděková, dcera pana plukovníka, se svým synem dne 2. listopadu 2009 v kině Světozor během zahájení Příběhů bezpráví - měsíce filmů na školách.

Maturitní práce studentů oktáv, práce reprezentující v SOČ a Eustory, seminární práce studentů sext a septim.

Stránky