D

Články k tématu D

Uprostřed práce na velkém školním projektu Pila přinášíme shrnutí z jednoho menšího, již dokončeného projektu. Studenti kvarty B se v něm zabývali osobností Jana Palacha. Přečtěte si jejich zdařilé úvahy a prohlédněte si fotografie z výtvarné části projektu.

Příběhy bezpráví 2016 – hostem na AG byl PhDr. Jaroslav Šedivý, Csc.

Ve středu 9.3.2016 jsme my, 4.A s paní prof. Ginzelovou vyrazili do skautského institutu na Staroměstském náměstí. Čekal nás tam dějepisný workshop, zaměřený na téma kolektivizace v období komunismu...

12. listopadu 2015 měli studenti vzácnou příležitost k osobnímu setkání s přímým pamětníkem holocaustu.

Dne 20. ledna 2015 tři udatní rekové našeho gymnázia nebojácně hájili barvy své alma mater v obvodním kole dějepisné olympiády.

(Příběhy bezpráví, Mene tekel, setkání s pamětníky, historické reflexe)

V letošním školním roce jsme se opět dotkli alespoň v některých hodinách témat historie 20. století - často témat citlivých, společensky výbušných, někdy s nádechem dobrodružství, plných krizových situací, se kterými se jako společnost i jednotlivci jen velmi těžko a pomalu vyrovnáváme. Ohrožují nás pocity deprese, odcizení, jsme svědky současné deziluze a máme co dělat, abychom těmto silným náladám nepodléhali.

Život
Miloš Šuchma se narodil v roce 1940 v Praze. Pro studenty AG byla zajímavá skutečnost, že tehdy bydlel se svými rodiči ve Francouzské ulici č. 8 a navštěvoval v nynější budově AG třetí třídu základní školy ve školním roce 1948-49 (kdy ještě vyučovaly řádové sestry), v roce 1949 pak pokračoval ve stejné budově na necírkevní škole.

PhDr. Olga Bezděková se narodila v roce 1946. Je autorkou řady článků a recenzí. Vystudovala filosofickou fakultu UK, obor knihovnictví, literatura a dětská literatura. Pracovala jako bibliografka v Národní knihovně. V letech 2008-2009 byla dokumentaristkou v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je spoluautorkou samizdatové publikace Píseň úplňku, vydané v r. 1986 ve snaze o rehabilitaci spisovatele Jaroslava Foglara. 

26. února 2013 v Biografu Konvikt-Ponrepo se studenti sext zúčastnili diskusního kulatého stolu na téma Umění v nesvobodě. Svědomí umělce.

V pondělí 28. ledna proběhlo v budově ZŠ Sázavská okresní kolo dějepisné olympiády.

Stránky