O dubnové vlastivědné exkurzi 5.B

Většina z nás stihla vlak v 9:55 jedoucí z Hlavního nádraží do Klínce. Z lesní zastávky jsme se vybaveni baterkami vydali do nedaleké štoly, kterou jsme všichni statečně, ale s trochou vody v teniskách, prošli. Poté následovala krátká přednáška o zdejším dobývání zlata a také o sv. Hubertovi u jeho dřevěné sochy. Pokračovali jsme po hřebeni zpátky k Bojovskému potoku, který jsme zdárně překonali, načež jsme se dozvěděli ještě něco o rýžování zlata a o zdejší železnici. Zastávkou u tisu v boční rokli (s komentářem) začal přesun k Davli. Za Hvozdnicí jsme si dali svačinu na vyhlídce do kraje. Nakonec už zbýval jen kousek cesty dolů k Vltavě ke kostelu sv. Kiliána. Vyslechli jsme poslední povídání o benediktinském klášteře Ostrov a utíkali jsme na autobus zpátky domů. Na exkurzi jsme se hezky prošli a dost jsme se toho dozvěděli.

Vít Čáslavka a Adam Smetana

Galerie: