Den, kdy se mlčelo

Ve středu 9.3.2016 jsme my, 4.A s paní prof. Ginzelovou vyrazili do skautského institutu na Staroměstském náměstí. Čekal nás tam dějepisný workshop, zaměřený na téma kolektivizace v období komunismu pořádaný pod záštitou společnosti Post Bellum, která vyhledává, zaznamenává a archivuje vzpomínky pamětníků důležitých momentů historie minulého čili 20. století.

Na workshop jsme se připravili tak, že jsme si donesli z domova oblečení odpovídající zvyklostem odívání na venkově v 50.letech 20. st.: dívky měly sukně, šaty, na hlavě šátek a chlapci rádiovky, kalhoty, omšelejší saka, šle aj.

Nejdříve nám lektoři stručně představili společnost Post Bellum a poté nás seznámili s tím, co budeme dělat. Přenesli jsme se v čase do období po skončení 2. světové války na český venkov, konkrétně do vesnice Úboč (okres Domažlice). Byli jsme rozděleni do rodin, ze kterých některé skutečně ve vesnici bydlely. Dostali jsme informace „o nás“ čili o osobách, jimiž jsme se na tento den stali, takže se jsme se seznámili se sebou samými i ostatními rodinnými příslušníky. Po vzájemném seznámení obyvatel vesnice jsme si pořídili rodinná fota v místním ateliéru. Po této předehře začal „reálný“ život tehdejší vesnice, jemuž vévodil komunistický předák, předseda KSČ a zároveň zakladatel místního jednotného zemědělského družstva... V programu jsme mj. zažili volby, tak jak tehdy probíhaly, přemlouvání ke vstupu do JZD a vše s tím spojené... zlom nastal, když první rodině, která nechtěla do JZD vstoupit, přišel vystěhovací dopis...

Velice často, a to se mi líbilo, jsme se nemuseli v našich rolích řídit scénářem čili, jak se zachovala historická postava, ale mohli jsme se rozhodnout dle našeho svědomí, tím si člověk hlouběji uvědomil rozdíl mezi tehdy a dnes... Například když za námi přišel ,,otec“ z vystěhované rodiny a chtěl po nás trochu mléka pro miminko, skoro všichni jsme mu mléko byli ochotni dát, a to byl taky hezký moment (ač ve skutečnosti ho tehdy nedostal...).

Na konci jsme si ujasnili některá historická fakta, jaké to pro nás bylo „být někým jiným a v této době“, co nám program přinesl a dospěli jsme k názoru, že jsme si díky tomu uvědomili, jak těžká doba to byla, a naučili jsme se obecně známe pojmy té doby jako např. JZD, kulak, dodávky, potravinové lístky, perzekuce, Únor, umědomělý...

Mně osobně se workshop velmi líbil a doufám, že nás paní profesorka někdy vezme na další podobnou akci.

Klára Bělohlávková, 4.A

Galerie: