Dějepisná soutěž

Téma: 

Konečné výsledky 16. ročníku celorepublikové vědomostní dějepisné soutěže "Lidice pro 21. století".

V I. kategorii se na prvních dvou místech umístily studentky z AG:

  • 1. místo – Berta Barešová, 4. B
  • 2. místo – Alžběta Švábová, 4. B

Cenu poroty za literární práci získala Ema Traugottová, 4. B

(https://www.lidice21.cz/News/detail/8)

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům proběhne ve středu8. září 2021v zahradě Lidické galerie.

Všem zúčastněným terciánům a kvartánům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a oceněným studentkám srdečně blahopřejeme.

Hana Almerová

 

Informace o soutěži a postřehy soutěžících

Vědomostní soutěž "Lidice pro 21. století" vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let (I. kategorie do 15 let, II. kategorie do 19 let).

Soutěž je dvoukolová, soutěžící vyplňují vědomostní test a píší esej na vybrané téma (z předem daného okruhu). Ve druhém kole plní opět úkoly vědomostního testu.

 

Přestože bylo v každém kole položeno 'pouze' patnáct otázek, u každé jsme měli na výběr pět možností a k dispozici internet, nebylo zas tak snadné najít odpovědi. Při jejich intenzivním hledání jsem narazila na spoustu jiných zajímavých informací. Esej jsem psala na téma Ztracené věci prý mají cenu stokráte větší. Délka práce byla omezena na 3 000 znaků, což mi ze začátku přišlo mnoho, ale nakonec jsem musela text proškrtávat. Styl, kterým byla soutěž organizována, mi velice vyhovoval, neboť jsem nebyla ve stresu kvůli časovému limitu.”

(Berta Barešová)

 

Jelikož jsem zprvu nevěděla, jak bud soutěž probíhat, trochu jsem se jí obávala a nebyla jsem si jistá, mám-li se jí zúčastnit. Nakonec mi to však přišlo velmi poutavé a hledání odpovědí jsem si užila. Dokonce jsem se i divila, že se nezúčastnilo více studentů. V první části se odpovědi na otázky vyhledávaly z různých zdrojů na internetu. Druhá část prvního kola byla trochu náročnější. Měli jsme napsat esej inspirovanou nebo navazující na jeden ze tří zadaných citátů (já si vybrala Ne ze souhlasu, ale z pochybností se rodí pokrok). Myslím, že soutěž byla zajímavou cestou, jak si rozšířit obzory u témat z 20. století, a účast všem vřele doporučuji.“

(Alžběta Švábová)

 

Soutěž rozšířila mojevědomosti o období druhé světové války. Otázky rozhodně nebyly lehké a u některých byla potřeba trpělivost, protože dohledávat příkladně, v jakých jazycích vyšel ten či onen plakát, není ani s veškerými informacemi na internetu jednoduché. I psaní slohu na ne zcela konkrétní téma (Místa bolesti, místa paměti) byla velmi zajímavá zkušenost. V příštích ročnících doporučuji účast každému, koho alespoň trochu zajímají dějiny 20. století.”

(Ema Traugottová)

 

Galerie: 
Obrázek k článku Dějepisná soutěž