Okresní kolo dějepisné olympiády

Téma: 

V pondělí 28. ledna proběhlo v budově ZŠ Sázavská okresní kolo dějepisné olympiády.

Ze škol druhého pražského obvodu se ho zúčastnilo celkem 19 soutěžících. Naši školu reprezentovali tři studenti: Marie Zocherová a Jonáš Chvojka z III. B, kteří se stali vítězi tohoto kola a Marie Klišová z III. A, jež obsadila sedmé místo. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy, postupujícím přejeme mnoho úspěchů v celopražském kole.
Pavel Beneš