D

Články k tématu D

Dne 20. ledna 2015 tři udatní rekové našeho gymnázia nebojácně hájili barvy své alma mater v obvodním kole dějepisné olympiády.

(Příběhy bezpráví, Mene tekel, setkání s pamětníky, historické reflexe)

V letošním školním roce jsme se opět dotkli alespoň v některých hodinách témat historie 20. století - často témat citlivých, společensky výbušných, někdy s nádechem dobrodružství, plných krizových situací, se kterými se jako společnost i jednotlivci jen velmi těžko a pomalu vyrovnáváme. Ohrožují nás pocity deprese, odcizení, jsme svědky současné deziluze a máme co dělat, abychom těmto silným náladám nepodléhali.

Život
Miloš Šuchma se narodil v roce 1940 v Praze. Pro studenty AG byla zajímavá skutečnost, že tehdy bydlel se svými rodiči ve Francouzské ulici č. 8 a navštěvoval v nynější budově AG třetí třídu základní školy ve školním roce 1948-49 (kdy ještě vyučovaly řádové sestry), v roce 1949 pak pokračoval ve stejné budově na necírkevní škole.

PhDr. Olga Bezděková se narodila v roce 1946. Je autorkou řady článků a recenzí. Vystudovala filosofickou fakultu UK, obor knihovnictví, literatura a dětská literatura. Pracovala jako bibliografka v Národní knihovně. V letech 2008-2009 byla dokumentaristkou v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je spoluautorkou samizdatové publikace Píseň úplňku, vydané v r. 1986 ve snaze o rehabilitaci spisovatele Jaroslava Foglara. 

26. února 2013 v Biografu Konvikt-Ponrepo se studenti sext zúčastnili diskusního kulatého stolu na téma Umění v nesvobodě. Svědomí umělce.

V pondělí 28. ledna proběhlo v budově ZŠ Sázavská okresní kolo dějepisné olympiády.

V polovině listopadu proběhlo na Arcibiskupském gymnáziu školní kolo 42. ročníku dějepisné olympiády, pořádané Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Určené bylo studentům tercií a kvart.

Chceme se nějak vyjádřit k tomu, že v krajích jsou na místa radních pro školství jmenováni komunisté, tedy členové strany, jejíž ideologie byla postavena mimo zákon. Chceme podpořit naše kolegy a studenty, kteří proti tomu protestují.

Důležité je umět si obstarat podstatné informace, ověřit jejich hodnověrnost z několika spolehlivých zdrojů, teprve potom se na jejich základě rozhodovat - tímto doporučením uvedla mimo jiné paní Zdena Mašínová první část vzpomínání na osudy členů své rodiny v rámci Příběhů bezpráví před zaplněnou aulou Arcibiskupského gymnázia.

Beseda s paní Zdenou Mašínovou se uskuteční v úterý 27. listopadu od 13:00 ve školní aule.

Stránky