Příběhy bezpráví – hostem MUDr. Petr Riesel, CSc.

Téma: 

Během přípravy na besedu v rámci Příběhů bezpráví zhlédli studenti sekundy A a kvarty A mimo jiné film Pavla Štingla “O zlém snu”; 12. listopadu 2015 měli poté vzácnou příležitost k osobnímu setkání s přímým pamětníkem holocaustu.

MUDr. Petr Riesel, CSc., mezi nás nepřišel jako odborník v oblasti psychiatrie, nýbrž jako svědek tragických událostí v někdejším židovském ghettu Terezín. Vše, co bylo řečeno, v nás ještě dlouho doznívalo. Průběh besedy a její atmosféru mohou v krátkosti naznačit glosy studentů kvarty a několik fotografií.

...Původně jsem očekávala spíše přednášku, ale tak to vůbec nebylo! Pan Riesel se proti nám posadil na židli a beseda začala. A téma jsme udávali vlastně my. (...) Bylo vidět, že je opravdu rád, že se ptáme. (Dominika Hadravová)

Beseda byla velice zajímavá a Petr Riesel se nebál odpovědět na žádnou otázku, za což jsme mu velice vděční. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých poznatků, například i to, že návratem z koncentračního tábora strasti přeživších ještě neskončily. Reagoval také na otázku možné židovské  asimilace a vyjádřil se i k dnes velice aktuální problematice imigrantů.(Berenika Bendová)

Měli jsme mimořádnou šanci zjistit něco nového, neboť jsme se mohli podle svého uvážení ptát víceméně na všechno. Jedním z větších témat byly předsudky – nejenom vůči Židům, ale i dalším skupinám lidí.(Karolína Pelantová)

Obdivuji pana Riesla za jeho ochotu mluvit o svých traumatech a věcech, které mu nebyly příjemné. Líbily se mi jeho pohotové reakce (příkladně na otázku rasové čistoty – eugeniku) a srozumitelné odpovědi na mnohočetné dotazy. Rád bych zde pana Riesla viděl znovu. (Jakub Jeníček)

Pan doktor nás oslovil svou otevřeností, laskavostí a pokorou; na sklonku odpoledne jsme se s ním loučili jen neradi. Pro zájemce uvádíme ještě odkaz na jeho článek “Práce s vlastním traumatem holocaustu (identita, asimilace, vyrovnání se současností)”.

Hana Almerová, Jana Ginzelová

Galerie: