Semináře

Vyvrcholením mnohostranné vzdělávací činnosti a výrazným specifikem studia na AG je bohatý systém přibližně 45 volitelných předmětů (tzv. seminářů) určených studentům kvint až oktáv: studenti v kvintě a sextě si musí vybrat aspoň 1 volitelný předmět, v septimě aspoň 3, v oktávě aspoň 5.

Tato široká nabídka umožňuje jednak výrazně profilovat přípravu na vysokoškolské studium, jednak zaměřit se na kombinaci předmětů, kterou tradiční dělení na obory humanitní a přírodovědné takřka vylučuje.

Během seminářových hodin se navíc ruší běžné třídy a studenti se mohou sdružovat na základě podobných zájmů.

Články k tématu Semináře

S ohledem na zapsaný zájem o semináře byly pro 2. kolo ponechány v nabídce semináře podle seznamu. 2. kolo bude ukončeno v pátek 13. května 2011 ve 14:00. (Pravidla, přihlašovací formulář).

První kolo přihlašování do seminářů bylo prodlouženo do pátku 29. dubna, 14 hodin. (Pravidla), (přihlašovací formulář).

Pravidla přihlašování do seminářů 2011/2012


Ve školním roce 2011/2012 je v nabídce prozatím 76 seminářů. Nabídka obsahuje i specifikaci podle ročníků, pro které jsou určeny. 6 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Semináře pro školní rok 2011 - 2012

Od 15. června 2010 je zpřístupněno přihlašování do seminářů ve třetím kole. Některé málo obsazené semináře z 2. kola byly vyřazeny.

1. Vyjádřete se ZNOVU VŠICHNI k úmyslu přispět na semináře (2.500,- paušálně pro studenta za ročník), aplikace je k tomuto rozhodnutí pro všechny připravena. Počet platících ovlivní konečnou strukturu otevřených seminářů po třetím kole. Týká se všech studentů od budoucích kvint po budoucí oktávy!!!

Od 10. června 2010 bude zpřístupněno přihlašování do seminářů ve druhém kole. Některé málo obsazené semináře z 1. kola byly vyřazeny.

Pravidla přihlašování do seminářů


Ve školním roce 2010/2011 je v nabídce prozatím 50 seminářů. 6 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Semináře pro školní rok 2010 - 2011

Přehled seminářů nabízených pro školní rok 2009 - 2010

Pravidla přihlašování do seminářů


Ve školním roce 2009/2010 se otevře přibližně 35 seminářových skupin. 7 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu a jedna bude sbor AG. Zbývající skupiny projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a v sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře. Semináře pro kvintány jsou koncipovány jako dvouleté, neboli budou v nich pokračovat i v sextě.

Volba semináře je závazná a měnit ji je možné nejdřív v pololetí, a to na základě žádosti k řediteli, jejíž závažnost bude posouzena (viz školní řád 3. 1. j).

Stránky