Semináře

Vyvrcholením mnohostranné vzdělávací činnosti a výrazným specifikem studia na AG je bohatý systém přibližně 45 volitelných předmětů (tzv. seminářů) určených studentům kvint až oktáv: studenti v kvintě a sextě si musí vybrat aspoň 1 volitelný předmět, v septimě aspoň 3, v oktávě aspoň 5.

Tato široká nabídka umožňuje jednak výrazně profilovat přípravu na vysokoškolské studium, jednak zaměřit se na kombinaci předmětů, kterou tradiční dělení na obory humanitní a přírodovědné takřka vylučuje.

Během seminářových hodin se navíc ruší běžné třídy a studenti se mohou sdružovat na základě podobných zájmů.

Z vážných důvodů může žák požádat ředitele školy o změnu semináře v pololetí školního roku, tato žádost musí být podána před uzávěrkou klasifikace za 1. pololetí. 

Články k tématu Semináře

Nabídka seminářů pro školní rok 2014 - 2015.

Pravidla přihlašování do seminářů 2014/2015

Ve školním roce 2014/2015 je v počáteční nabídce přibližně 50 seminářů. Nabídka obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů podle ročníků, pro které jsou semináře určeny. Sedm z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Je zahájeno třetí kolo přihlašování do seminářů. Semináře obsazené jen šesti a méně zájemci (mimo semináře ve zvláštním režimu) byly z nabídky odstraněny.

  • Zkontrolujte si po přihlášení do seminářové aplikace, jestli nebyl vámi vybraný seminář zrušen.
  • Přihlásí se studenti, kterým byl některý původně vybraný seminář zrušen, aby dodrželi stanovený počet seminářů (kvartáni a kvintáni jeden vybraný seminář, sextáni dva, septimáni čtyři).

Přihlašování ve 3. kole bude ukončeno v pondělí 3. června ve 12:00 hod. Podrobnější informace v pravidlech přihlašování: Přihlašování do seminářů 2013/2014.

Vzhledem k administrativní chybě v seminářích je prodlouženo přihlašování ve druhém kole do pátku 17.5. 2013 do 12.00 hodin.
Prosím, zkontrolujte si zapsané semináře!

Je zahájeno druhé kolo přihlašování do seminářů. Semináře obsazené jen čtyřmi a méně zájemci (mimo semináře ve zvláštním režimu) byly z nabídky odstraněny.

Pravidla přihlašování do seminářů 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 je v počáteční nabídce přibližně 60 seminářů. Nabídka obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů podle ročníků, pro které jsou semináře určeny. Šest z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Nabídka seminářů pro školní rok 2012 - 2013.

Je zahájeno třetí (závěrečné) kolo přihlašování do seminářů. Některé semináře se budou dělit, dva byly sloučeny, málo obsazené byly zrušeny. Přihlašování ve třetím kole bude otevřené do úterý 19.6. do 12.00.

Je zahájeno druhé kolo přihlašování do seminářů. Semináře obsazené jen čtyřmi a méně zájemci (mimo semináře ve zvláštním režimu) byly z nabídky odstraněny.

Pravidla přihlašování do seminářů 2012/2013

Ve školním roce 2012/2013 je v počáteční nabídce přibližně 60 seminářů. Nabídka obsahuje i specifikaci podle ročníků, pro které jsou semináře určeny. Šest z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Stránky