Zápis seminářů 3. kolo

Téma: 

Semináře 2011/2012 - stav po 2. kole

A) Semináře pro kvinty a sexty
Ve školním roce 2011/2012 bude pro kvinty a sexty otevřeno 11 seminářových skupin (a nadto ještě semináře se zvláštním režimem, tedy DSD, sbor, orchestr). Počet 11 skupin je dán finančními možnostmi školy.

Pro kvinty a sexty budou v příštím roce otevřeny tyto seminářové skupiny:

10: AJ - Anglické divadlo
12: AJ - Anglický jazykový seminář
21: Francouzština pro začátečníky
24: Španělština pro začátečníky
25: Italština pro začátečníky
40: Seminář Zmizelí sousedé
46: Středoevropský dějepis
51: Seminář z matematiky
57: Zoologický seminář
60: Biologie - HERBARIUS (ROSTLINOPIS)

Žákům sext, kteří se dosud nezapsali do žádného z uvedených 11 seminářů, bude jako povinný seminář započítán buďto seminář DSD, pokud se připravují na DSD, nebo v případě, že se k DSD nepřipravují, jim bude přidělen seminář vedením školy.
Protože konkrétní složení souboru 11 seminářových skupin pro kvinty a sexty je po 2. kole jasné a protože v 2. kole se žádná seminářová skupina nerušila, není 3. kolo zapisování třeba.

Pro budoucí kvinty a sexty se tak 3. kolo zapisování do seminářů konat nebude.

B) Semináře pro septimy a oktávy
Ve školním roce 2011/2012 bude pro septimy a oktávy otevřeno 19 seminářových skupin (a nadto ještě semináře se zvláštním režimem, tedy DSD, sbor, orchestr). Počet 19 skupin je dán finančními možnostmi školy.

Pro septimy a oktávy budou v příštím roce otevřeny tyto seminářové skupiny:

1: Česká literatura ve filmu
4: Vybrané etické problémy očima náboženství, filosofie a literatury
6: AJ - FCE - pokračovací
7: AJ - Reálie - Culture of English -Speaking Countries
33: Základy společenských věd - maturitní
35: ZF - Filosofický seminář
36: Základy práva
37: Seminář politologie a ekonomie
43: Dějepis - maturitní seminář
52: Seminář z matematiky
53: Seminář z matematiky
55: Fyzikální
56: Chemický
59: Biologie - ECCE HOMO (SOMATOLOGIE ČLOVĚKA)
61: Biologie - SEMPERVIVUM (UMĚNÍ PŘEŽÍT)
65: Psychologie
76: Seminář z výtvarné výchovy
77: AJ - jazykový (FCE)

Při výběru těchto skupin byla po 2. kole uplatněna následující hlediska:

Seminář č. 1 česká literatura ve filmu se vzhledem k zaměření semináře nebude dělit na skupiny. Pro další zapisování je uzavřen. Případný nový zápis do tohoto semináře nebude platný.

Seminář č. 53 seminář z matematiky pro oktávy se vzhledem k vyučovanému předmětu nebude dělit na skupiny a je pro další zapisování uzavřen. Případný nový zápis do tohoto semináře nebude platný.

Seminář č. 70 sportovní hry se ruší pro nízký počet zájemců a proto, že místo semináře z TV chceme raději zařadit jiný seminář.

Seminář č. 57 botanicko zoologický seminář pro oktávy se ruší pro nízký počet zájemců a proto, že pro septimy a oktávy se otvírá další podobně zaměřený seminář.

Po 2. kole tak ubyly semináře:
39: Od přežití k iPhonu aneb neviditelné umění managementu
58: Botanicko-zoologický seminář
64: Maturitní seminář z IVT
70: Sportovní hry odbíjená (volejbal)

Žáci zapsaní do těchto seminářů se mohou v průběhu 3. kola přepsat do zbývajících seminářů, s výjimkou č. 1 a č. 53 (viz výše).

Žáci, kteří se nezapsali do některého ze seminářů ani v průběhu 2. kola, budou zařazeni dle rozvrhových potřeb školy.

3. kolo bude ukončeno v pátek 27. května 2011 ve 14:00. (Pravidla, přihlašovací formulář).


Kliknutím otevřete verzi v pdf pro tisk.