Semináře

Vyvrcholením mnohostranné vzdělávací činnosti a výrazným specifikem studia na AG je bohatý systém přibližně 45 volitelných předmětů (tzv. seminářů) určených studentům kvint až oktáv: studenti v kvintě a sextě si musí vybrat aspoň 1 volitelný předmět, v septimě aspoň 3, v oktávě aspoň 5.

Tato široká nabídka umožňuje jednak výrazně profilovat přípravu na vysokoškolské studium, jednak zaměřit se na kombinaci předmětů, kterou tradiční dělení na obory humanitní a přírodovědné takřka vylučuje.

Během seminářových hodin se navíc ruší běžné třídy a studenti se mohou sdružovat na základě podobných zájmů.

Z vážných důvodů může žák požádat ředitele školy o změnu semináře v pololetí školního roku, tato žádost musí být podána před uzávěrkou klasifikace za 1. pololetí. 

Články k tématu Semináře

Přehled seminářů nabízených pro školní rok 2009 - 2010

Pravidla přihlašování do seminářů


Ve školním roce 2009/2010 se otevře přibližně 35 seminářových skupin. 7 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu a jedna bude sbor AG. Zbývající skupiny projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a v sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře. Semináře pro kvintány jsou koncipovány jako dvouleté, neboli budou v nich pokračovat i v sextě.

Volba semináře je závazná a měnit ji je možné nejdřív v pololetí, a to na základě žádosti k řediteli, jejíž závažnost bude posouzena (viz školní řád 3. 1. j).

Startuje druhé kolo přihlašování do seminářů. POZOR: Končí v úterý 29. 4. 2008 ve 12 hodin.

Prosím POZOR!!!Nedopatřením vypadly 3 semináře z původního seznamu. Nyní jsou již přidány (jako čísla 42-44); jde o deskriptivní geometrii, ZSV pro VI-VII a náboženskou nauku. I pokud jste si již nějaké semináře přihlásili, můžete svou volbu do 17.4. 12:00 měnit.

Pravidla přihlašování do seminářů


Ve školním roce 2008/2009 se otevře přibližně 30 seminářových skupin. 5 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu a jedna bude sbor AG. Zbývající skupiny projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v sextě zvolí 1 dvouhodinový seminář, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Startuje třetí kolo přihlašování do seminářů.

Startuje druhé kolo přihlašování do seminářů.

Ve školním roce 2007/2008 se otevře celkem 36 seminářových skupin. 5 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu a jedna bude sbor AG. Zbývajících 30 seminářových skupin projde soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v sextě zvolí 1 dvouhodinový seminář, v septimě dva dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

V nejbližších dnech na našem gymnáziu vypukne kampaň zapisování seminářů na příští školní rok pro studenty vyššího gymnázia. Pro jejich informaci a také pro další zájemce z řad budoucích studentů vyšších ročníků předkládáme anotaci některých z nich.

Stránky