Maturita

Maturitní zkouška se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb. v jejím platném znění.

Maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) části a profilové (školní) části.

Ve společné části skládá žák 2 povinné zkoušky formou didaktického testu: a) z českého jazyka a literatury, b) z cizího jazyka nebo matematiky. 

V profilové části skládá žák zkoušku: a) z českého jazyk a literatury, b) z cizího jazyka, pokud si ho zvolil ve společné části, c) další 3 povinné zkoušky z nabídky zkoušek určené ředitelem školy.

Kromě ústní zkoušky (ze všech předmětů) je součástí zkoušky z českého a živého cizího jazyka písemná (slohová) práce, zkouška z latiny obsahuje i písemnou zkoušku (překlad), zkouška z estetické výchovy (hudební či výtvarné) také praktickou zkoušku. Nabídku zkoušek najdete zde v příloze, aktualizovaná je každoročně začátkem září zveřejňována na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole. 

Seznam četby ke zkoušce z českého jazyka je vždy dotvářen ve spolupráci s konkrétní třídou, jeho stálým základem jsou tyto knihy.

Nedílnou součástí profilové maturitní zkoušky je také maturitní práce s obhajobou. Tuto práci žák píše z jednoho ze 3 zvolených předmětů dle svého výběru (kromě jazyků).

Jednu profilovou zkoušku z jazyka (AJ, NJ, FJ, ŠJ) je možné nahradit výsledky standardizované zkoušky na úrovni C1 (AJ) či B2 (NJ, FJ, ŠJ); certifikát musí být doložen do konce března. Podrobnější informace o uznávaných zkouškách poskytnou vedoucí učitelé předmětů (např. v AJ neuznáváme FCE, pouze CAE a vyšší).

Nepovinně si žák může zvolit ve státní zkoušky až 2 další zkoušky (cizí jazyky, matematika, matematika rozšířená), v profilové části také až 2 další zkoušky ze školní nabídky předmětů. 

Doplňkem k maturitního vysvědčení je dodatek Europass.

Závazné obecné informace o průběhu a součástech maturitní zkoušky lze nalézt na maturita.cermat.cz, podrobnosti k aktuálnímu školnímu roku také zde.

Články k tématu Maturita

Stanovisko k podobě didaktického testu z matematiky (vyšší úroveň) státní maturitní zkoušky 2012

Zveme všechny přátele a příznivce výtvarního umění na prezentace a obbhajoby výtvarných děl studentů oktáv.

Konají se ve středu 25. dubna od 14 hodin v aule školy.

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP oceňuje výrazný úspěch Arcibiskupského gymnázia v Praze, které se v rámci výsledků státních maturitních zkoušek umístilo jako třetí nejúspěšnější gymnázium v celé České republice. Zřizovatelem gymnázia je Arcibiskupství pražské.

Viz: http://www.apha.cz/arcibiskup-duka-ocenuje-uspech-arcibiskupskeho-gymnazia/

Za nejvýraznější úspěch Arcibiskupského gymnázia spjatý s letošními státními maturitami považujeme skutečnost, že v 95% případů volili naši maturanti dobrovolně obtížnější zkoušky vyšší úrovně (a úspěšně je zvládli).

AG dle žebříčku MŠMT skončilo mezi školami v ČR na 3. místě podle úspěšnosti u státních maturit.

Viz oficiální zpráva MŠMT:
http://www.msmt.cz/pro-novinare/skoly-s-nejlepsimi-vysledky

Maturitní zkoušky skládalo v roce 2011 celkem 54 oktavánů. Všichni žáci složili úspěšně jak státní, tak školní část maturit. Přitom naprostá většina zkoušek státní části byly na AG zkoušky vyšší úrovně. Z celkového počtu 108 povinných zkoušek jich bylo na AG 95% vyšší úrovně - to je v přesném protikladu k letošní celkové situaci na středních školách v ČR (96% zkoušek na základní úrovni). Osm žáků prospělo s průměrem 1,00, 27 maturantů získalo vyznamenání. 21 maturantů složilo v průběhu oktávy úspěšně zkoušku Německý jazykový diplom a 14 z nich požádalo o uznání této zkoušky jako maturitní zkoušky z němčiny.

Všichni žáci AG vykonali státní maturitní zkoušku z Českého jazyka a literatury a Cizího jazyka na vyšší úrovni. Následující tabulka ukazuje srovnání požadované minimální bodové úspěšnosti a průměrný výsledek našich žáků.

Otevírám dveře a překračuji práh aneb Oktáva A se loučí a poroučí
Slibovaný sborník textů oktávy A 2010 je na světě a budete si ho moci půjčit v knihovně AG. Najdete v něm povídky téměř od všech studentů této třídy, vybrané domácí slohy od tercie do oktávy a také nejlepší klauzurní a maturitní práce, které si můžete přečíst i na těchto stránkách.

V týdnu od 17.5. do 20.5. 2010 proběhly na AG maturity. A byly, s jedinou výjimkou, velmi úspěšné. V oktávě A skládalo zkoušku z dospělosti dvacet osm studentů, osmnáct z nich prospělo s vyznamenáním, devět dokonce se samými výbornými. V oktávě B maturovalo jedenatřicet studentů, jeden neprospěl, třináct jich prospělo s vyznamenáním, šest se samými výbornými. Studenti většinou podali obdivuhodné výkony, kterými mnohdy překvapili nejen maturitní komise, ale i sami sebe. Všem úspěšným absolventům moc blahopřejeme, se ctí úspěšně ukončili studium na AG.

Oktáva A se pomalu loučí...

a VV připravuje sborník literárních textů, které vznikly jako přímý či vedlejší produkt hodin ČJL od tercie až po maturitní písemky. Zatím jen malá ochutnávka.

Stránky