Maturitní zkoušky na Arcibiskupském gymnáziu na jaře 2011

Téma: 

Maturitní zkoušky skládalo v roce 2011 celkem 54 oktavánů. Všichni žáci složili úspěšně jak státní, tak školní část maturit. Přitom naprostá většina zkoušek státní části byly na AG zkoušky vyšší úrovně. Z celkového počtu 108 povinných zkoušek jich bylo na AG 95% vyšší úrovně - to je v přesném protikladu k letošní celkové situaci na středních školách v ČR (96% zkoušek na základní úrovni). Osm žáků prospělo s průměrem 1,00, 27 maturantů získalo vyznamenání. 21 maturantů složilo v průběhu oktávy úspěšně zkoušku Německý jazykový diplom a 14 z nich požádalo o uznání této zkoušky jako maturitní zkoušky z němčiny.

Vyšší úroveň povinné SMZ si vybralo 94,4 % žáků.
z toho:

ČJL 100 % (54 žáků),
AJ 100 % (25 žáků),
NJ 100 % (11 žáků),
ŠJ 100 % (2 žáci),
M 62,5 % (10 žáků).

Základní úroveň:
M 37,5 % (6 žáků).

M z toho 5 žáků vykonalo současně základní i vyšší úroveň, tedy pouze základní úroveň vykonal jeden žák.

Vzhledem k tomu z celkového počtu 54 žáků byl v AG pouze jeden žák, který nevykonal společně v povinné a nepovinné volbě všechny vyšší úrovně zkoušky,
Tedy vyšší úroveň ve všech zvolených předmětech konalo 98,1 %.

V celkovém hodnocení z 54 maturantů 27 prospělo s vyznamenáním, z toho 8 s průměrem 1,00).

V profilové části SMZ byl výrazný úspěch v NJ (16 žáků), s průměrem 1,13 vzhledem k tomu, že 21 žáků úspěšně složilo zkoušku ke získání Německého jazykového diplomu (DSD), 14 žáků tedy uznáním DSD mělo z NJ 1.

Získání Německého jazykového diplomu (DSD) s mezinárodní platností C1 má akreditaci MŠMT ČR. Speciální příprava v diplomních seminářích je vedena vysoce kvalifikovaným rodilým mluvčím. Škola má statut zkušebního centra DSD.

Úspěšnost nejlepších studentů ve společné části SMZ:
Deset studentů AG dosáhlo v celkovém bodovém hodnocení více než 90 bodů ze 100.